Show simple item record

Movement correction in thoracic dynamic contrast CT data

dc.contributor.advisorWalek, Petrcs
dc.contributor.authorJakubíček, Romancs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:27:20Z
dc.date.available2019-05-17T03:27:20Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationJAKUBÍČEK, R. Korekce pohybu v hrudních dynamických kontrastních CT datech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65475cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26153
dc.description.abstractTato práce se zabývá pružnou registrací obrazů pro korekci pohybů v 4D hrudních dynamických kontrastních CT datech. Disparitní analýzou založenou na přizpůsobené filtraci je inicializováno deformační pole určující lokální deformace, jehož hodnoty jsou poté zpřesněny optimalizačním algoritmem. Na základě charakteru pohybových zkreslení je aplikována FFD metoda s 3D geometrickou transformací B-splajn deformačním modelem. V první části je uvedena stručná teorie pro slícování obrazů. Ta je nezbytná pro porozumění dalším kapitolám této práce, které pojednávají o navržené metodě a její realizaci. Velká pozornost je věnována geometrické transformaci, která je velmi důležitou součástí procesu registrace. Popsán je zde i Nelder-Meadův algoritmus jako jedna z možných optimalizačních metod. Jsou zde uvedeny tři používané publikované algoritmy pro registraci 4D CT dat. V nadcházející kapitole jsou popsány jednotlivé dílčí části navržené pružné registrace, včetně možných problémů a jejich odstranění.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with a nonrigid image registration for movement correction in thoracic dynamic contrast CT data. The deformation field is initialized by the analysis of disparities based on nonlinear matched filter, which defines local movement deformation. The values of control points are optimized by the Nelder-Mead method. The transformation model is based on a 4D (3D + time) free-form B-spline deformation for feature of movement distortion. The first part of the thesis briefly discusses the theory of image registration. Knowledge of this theory is necessary for understanding the remaining chapters, which describe the proposed method and its realization. The large part of this thesis is devoted to the geometrical image transformations, that is very important for the image registration. The thesis also describes a simplex method for function minimization. Three publicated methods of registration of medical 4D CT data are given. In the following chapter are individual parts of the purposed nonrigid registration including possible problems and their solution described.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPružná registrace obrazůcs
dc.subjectB-splinecs
dc.subject4D dynamická CT data.cs
dc.subjectNonrigid image registrationen
dc.subjectB-splineen
dc.subject4D dynamic medical imaging data.en
dc.titleKorekce pohybu v hrudních dynamických kontrastních CT datechcs
dc.title.alternativeMovement correction in thoracic dynamic contrast CT dataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2013-06-14-10:16:26cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid65475en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:33:09en
sync.item.modts2020.04.01 04:58:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMalínský, Milošcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) prof. Ewaryst Tkacz, Ph.D.,D.Sc. (místopředseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Harabiš položil otázku: Jak ovlivní konstrastní látka kontrast v obraze při tomto dynamickém snímání? V jakém rozlišení jsou obrazy nasnímány? Prof. Jan položil otázku: Co je 3D přízpůsobený kosínový filtr? Jakým způsobem se počítají dílčí vektory deformačního pole? Prof. Tkacz položil otázku: V čem spočívají výhody interpolace pomocí B-splinu použité v práci? Mgr. Hemzal položil otázku: Jak reaguje rentgenové záření s tkáněmi lidského těla? Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record