Show simple item record

Analysis of intron sequence variability

dc.contributor.advisorKubicová, Vladimíracs
dc.contributor.authorKukačková, Hanacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:48:19Z
dc.date.available2018-10-21T17:48:19Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKUKAČKOVÁ, H. Analýza variability intronů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65404cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26161
dc.description.abstractBakalářská práce se v teoretické části zabývá genovou expresí, významem a charakteristikou intronů a metodami jejich rozpoznávání. V praktické části se zaměřuje na analýzu intronů zvolených genů a vyhledávání konzervativních sekvencí . Nejprve je rozebrána struktura nukleových kyselin a popis jejich chemických a fyzikálních vlastností a genová exprese, její jednotlivé kroky – transkripce, posttranskripční úpravy a translace. Dále se práce zaměřuje na význam intronů, teorie jejich evoluce, podobnosti mezi různými skupinami organismů a některé metody jejich vyhledávání. Praktická část se zabývá analýzou počátečních a koncových oblastí intronů a ověřování konzervativnosti hraničních dinukleotidových sekvencí, dále analýzou hraničních oblastí intron – exon a exon - intron a dále se snaží navrhnout nové potenciálně konzervativní sekvence – motivy, vyhledat je a ověřit jejich konzervativnost.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis reviews genetic expression, the main characteristics of introns, their importance, and the methodology of their recognition. Practical part focuses on intron variability analysis and conservative sequences searching. In the beginning, there is a structure of nucleic acids with their chemical and physical characteristics reviewed, follow by gene expression description with all steps – transcription, posttranscriptional splicing and translation. Afterwards, there is an analysis of introns importance, introns evolution theories and similarities among different organisms mentioned, follow by some introns recognition methods. Practical part is focused on the initial and terminal regions of introns and conservative dinucleotide sequences verifying. The thesis studies intron – exon and exon – intron boundaries. The last part tries to suggest new potentially conservative sequences – patterns, search for them and check their conservativeness.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNukleová kyselinacs
dc.subjectDNAcs
dc.subjectRNAcs
dc.subjectgenová expresecs
dc.subjectintroncs
dc.subjectmetody rozpoznávání intronůcs
dc.subjectkonzervativní úseky intronůcs
dc.subjectNucleic aciden
dc.subjectDNAen
dc.subjectRNAen
dc.subjectgene expressionen
dc.subjectintronen
dc.subjectintron recognition methodsen
dc.subjectintron conservative sequencesen
dc.titleAnalýza variability intronůcs
dc.title.alternativeAnalysis of intron sequence variabilityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-24-09:48:25cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65404en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:59:22en
sync.item.modts2021.11.12 15:10:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeProvazník, Ivocs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Leinveber (člen) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record