Show simple item record

Nucleotide density for finding CpG islands

dc.contributor.advisorMaděránková, Denisacs
dc.contributor.authorSikorová, Evacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:48:51Z
dc.date.available2018-10-21T17:48:51Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationSIKOROVÁ, E. Vyhledávání CpG ostrůvků pomocí nukleotidových denzitních vektorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65424cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26180
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním CpG ostrůvků v sekvencích DNA pomocí nukleotidových denzitních vektorů. První část práce obsahuje náhled na strukturu DNA, expresi genetické informace, podrobnější rozbor CpG ostrůvku a především metody jejich detekce. V praktické části byl v prostředí MATLAB realizován algoritmus pro grafické zobrazení nukleotidů na základě jejich denzit a detekci CpG ostrůvků z uměle vytvořených i reálných sekvencí DNA. Součástí práce je analýza dvaceti sekvencí s očekávaným obsahem CpGIs a srovnání výsledků vytvořeného programu s dvěma internetovými vyhledávači.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with searching for CpG islands in the DNA sequences using the nucleotide density vectors. The first part includes view of the DNA structure, the genetic information expression, more detailed analysis of CpG islands and primarily their detection methods. In the practical part the algorithm for graphical representation of nucleotides on the basis of their densities and detections of CpG islands of artificially created and real DNA sequences was realized in the MATLAB program. The thesis includes the analysis of twenty sequences with the expected content of CpGIs and the comparison of results between the created program and two search engines.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDNAcs
dc.subjectexpresecs
dc.subjecttranskripcecs
dc.subjectDNA metylacecs
dc.subjectCpG ostrůvkycs
dc.subjectnukleotidová denzitacs
dc.subjectDNAen
dc.subjectexpressionen
dc.subjecttranscriptionen
dc.subjectCpG islandsen
dc.subjectDNA methylationen
dc.subjectnucleotide densityen
dc.titleVyhledávání CpG ostrůvků pomocí nukleotidových denzitních vektorůcs
dc.title.alternativeNucleotide density for finding CpG islandsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-19cs
dcterms.modified2013-06-24-09:48:27cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65424en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:09:16en
sync.item.modts2020.03.31 08:43:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeProvazník, Ivocs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Kolář položil otázku týkající se použití zvolené délky okna pro realizaci práce. Studentka odpověděla na otázky členů komise. Studentka obhájila bakalářskou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record