Show simple item record

Methods for the evaluation of heart rate and arterial blood pressure variability

dc.contributor.advisorLeinveber, Pavelcs
dc.contributor.authorSedláčková, Gabrielacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:53:41Z
dc.date.available2019-04-03T22:53:41Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationSEDLÁČKOVÁ, G. Metody vyhodnocení variability tepové frekvence a arteriálního krevního tlaku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65423cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26181
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá metodami popisujícími variabilitu tepové frekvence a arteriálního krevního tlaku. Důležitým mechanismem organismu pro udržení homeostázy v těle je tzv. zpětnovazební baroreflexní smyčka, která umožňuje krátkodobou regulaci krevního tlaku. Práce obsahuje popis metod, které se v současné době používají k vyhodnocení baroreflexní sensitivity. Pomocí programů v prostředí Matlab byla provedena analýza dat v časové a frekvenční oblasti. V závěru je posuzován vliv komorových extrasystol na výstupní parametr.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with methods for description of heart rate variability and arterial blood pressure. An important mechanism for maintaining homoeostasis in the body is so called baroreflex feedback loop, which allows for a short-term regulation of blood pressure. The thesis contains description of methods which are currently used for baroreflex sensitivity evaluation. Analysis in time domain as well as in frequency domain was done using programs in Matlab environment. At the end of the thesis the influence of ventricular extrasystoles on output parameter is evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBaroreflexcs
dc.subjectzpětnovazební baroreflexní smyčkacs
dc.subjectbaroreflexní sensitivitacs
dc.subjectvariabilita srdeční frekvencecs
dc.subjectautonomní nervový systémcs
dc.subjectarteriální krevní tlakcs
dc.subjecttepová frekvencecs
dc.subjectR-R intervalcs
dc.subjectsekvenční metodacs
dc.subjectspektrální metodacs
dc.subjectalfa indexcs
dc.subjectkomorové extrasystoly.cs
dc.subjectBaroreflexen
dc.subjectbaroreflex feedback loopen
dc.subjectbaroreflex sensitivityen
dc.subjectheart rate variabilityen
dc.subjectautonomic nervous systemen
dc.subjectarterial blood pressureen
dc.subjectheart rateen
dc.subjectR-R intervalen
dc.subjectsequence methoden
dc.subjectspectral methoden
dc.subjectalpha indexen
dc.subjectventricular extrasystoles.en
dc.titleMetody vyhodnocení variability tepové frekvence a arteriálního krevního tlakucs
dc.title.alternativeMethods for the evaluation of heart rate and arterial blood pressure variabilityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-19cs
dcterms.modified2013-06-24-09:48:27cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65423en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:08:51en
sync.item.modts2020.03.31 01:37:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHalámek, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Leinveber (člen) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (člen) Ing. Milan Blaha, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record