Show simple item record

Correlation dimension analysis for heart rate variability analysis

dc.contributor.advisorJanoušek, Otocs
dc.contributor.authorPtáček, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:48:53Z
dc.date.available2018-10-21T17:48:53Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPTÁČEK, O. Analýza variability srdečního rytmu pomocí korelačních dimenzí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65420cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26182
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou variability srdečního rytmu (HRV). Zaměřením se na analýzu HRV v časové oblasti a především pomocí korelačních dimenzí. Dále je nutné navržení metodiky vyhodnocení změn HRV u těchto dat za pomoci obou technik analýzy a následné srovnaní obou přístupů. Následně vytvořením aplikaci v programovém prostředí MatLab pro analýzu HRV, která dokáže vyhodnotit změny HRV způsobené působením ischemie. V poslední části je nutné provést diskuzi dosažených výsledků a následné srovnání obou přístupů pro detekci změn vyvolané ischemií.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with the analysis of heart rate variability (HRV). By focusing on the analysis of HRV in the time domain and mainly using correlation dimension. It is necessary to propose a methodology for evaluating changes in HRV data using these two techniques of analysis and the comparison of the two approaches. Subsequently create an application in MATLAB for analysis of HRV, which is able to evaluate the effect of changes in HRV caused by ischemia. In the last section it is necessary to discuss the results and the comparison of the two approaches to detect changes induced by ischemia.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýzacs
dc.subjectsrdeční rytmuscs
dc.subjectHRVcs
dc.subjectischemiecs
dc.subjectkorelační dimenzecs
dc.subjectCDcs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectAnalysisen
dc.subjectcardiac rhythmen
dc.subjectHRVen
dc.subjectischemiaen
dc.subjectcorrelation dimensionen
dc.subjectCDen
dc.subjectEKGen
dc.titleAnalýza variability srdečního rytmu pomocí korelačních dimenzícs
dc.title.alternativeCorrelation dimension analysis for heart rate variability analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-09-02-09:58:37cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65420en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:02:51en
sync.item.modts2020.03.30 12:55:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeČmiel, Vratislavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record