Show simple item record

Identification of coding regions using DNA spectrogram analysis

dc.contributor.advisorKubicová, Vladimíracs
dc.contributor.authorSpíchalová, Barboracs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:47:29Z
dc.date.available2018-10-21T17:47:29Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationSPÍCHALOVÁ, B. Vyhledávání kódujících úseků pomocí analýzy DNA spektrogramu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65429cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26183
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním kódujících úseků pomocí analýzy DNA spektrogramu. V teoretické části jsou popsány numerické reprezentace genomických dat, možnosti úprav sekvencí DNA a charakteristika metod pro vyhledávání kódujících úseků. Nejpoužívanější metodou pro zpracování DNA je diskrétní Fourierova transformace, díky které jsme schopni v sekvenci vyhledávat požadované úseky. Dále je uveden teoretický postup pro vytvoření spektrogramu a výčet vzorů z něj detekovatelných. Nabyté teoretické znalosti nám slouží k praktické realizaci konkrétních metod v programovém prostředí MATLAB. Vytvořili jsme program pro detekci kódujících úseků ze spektrogramu a nalezení jejich přesných pozic v sekvenci. Námi dosažené výsledky jsou v závěru porovnány s databází NCBI.cs
dc.description.abstractThe Bachelor’s Thesis deals with coding identification of coding regions using DNA spectrogram analysis. The theoretical part describes numerical representations of genomic data and methods for editing DNA sequences. The types of methods used for DNA spektrogram construction and characteristic patterns detected by spectrogram are described. The most used method for data processing is discrete Fourier transformation that enables us to scan sequences for required data. There is also a theoretical part about creating a spectrogram and a list of detected samples. Knowledge of this is used to program specific methods in Matlab. We created a program for detection of coding parts in Spectrogram and defining their accurate positions in the sequence. Acquired results are discussed and compared with the NCBI database at the end of this work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSekvence DNAcs
dc.subjectdiskrétní Fourierova transformacecs
dc.subjectkódující oblasti DNAcs
dc.subjectspektrogram.cs
dc.subjectDNA sequenceen
dc.subjectdiscrete Fourier transformen
dc.subjectcoding region of the DNAen
dc.subjectspectrogram.en
dc.titleVyhledávání kódujících úseků pomocí analýzy DNA spektrogramucs
dc.title.alternativeIdentification of coding regions using DNA spectrogram analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-24-09:48:27cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65429en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:24:09en
sync.item.modts2019.05.18 05:25:27en
dc.contributor.refereeProvazník, Ivocs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record