Show simple item record

The comparison of productivity of prefabrication and erection of pipe spools conected by arc welding

dc.contributor.advisorKubíček, Jaroslavcs
dc.contributor.authorHráček, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:02:54Z
dc.date.available2019-04-04T03:02:54Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHRÁČEK, J. Porovnání produktivity prefabrikace a montáže potrubních dílů spojovaných obloukovým svařováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64311cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26201
dc.description.abstractDiplomová práce vypracovaná v rámci kombinovaného navazujícího magisterského studia oboru M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management navrhuje výhodnější a rychlejší způsob montáže potrubních technologických celků způsobem s využitím prefabrikace výrobou tzv. SPOOLů „figur“ v dílenské výrobě. V diplomové práci jsou navrženy a technicko-ekonomicky zhodnoceny způsoby dílenské předvýroby „prefabrikace“ a procentuální vyhotovení dílenských svarů na potrubních trasách. Při konstrukci a modelování bylo využíváno podpůrných programů firmy Aveva a Autodesk.cs
dc.description.abstractThis thesis of a Master´s distant study program of M-STM Machinery technolofy and industrial design specialization proposes more efficient and quicker way of assembeling pipe technology systems using prefabrication of so called SPOOL "figure" in advance. The thesis proposes and from the technical-economical point of view assesses ways of manufacturing and proceeding the workshop weldings on pipe systems. While construction and design the programes of Areva and Autodesk companies were used.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPrefabrikacecs
dc.subjectSPOOLcs
dc.subjectruční obloukové svařovánícs
dc.subjectPrefabricationen
dc.subjectSPOOLen
dc.subjectmanual arc weldingen
dc.titlePorovnání produktivity prefabrikace a montáže potrubních dílů spojovaných obloukovým svařovánímcs
dc.title.alternativeThe comparison of productivity of prefabrication and erection of pipe spools conected by arc weldingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-21cs
dcterms.modified2013-06-25-07:43:58cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid64311en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:20:04en
sync.item.modts2020.03.30 21:22:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBednář, Karelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Augustín Görög, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Theodor Beran, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. - Délka svaru v DP? - Hodnota R^2 z grafu v Excelu? - Fixní a variabilní náklady v DP. - Používají se vždy stejná nastavení stroje? - Dávají se svarové housenky na sebe nebo vedle sebe? - Popsat předehřev.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record