Show simple item record

Design and realzation of electric measurements on biological tissues

dc.contributor.advisorTománek, Pavelcs
dc.contributor.authorKocová, Luciecs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:46:59Z
dc.date.available2019-04-04T03:46:59Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKOCOVÁ, L. Návrh a realizace měření elektrických vlastností biologických tkání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65482cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26219
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na elektrické vlastnosti biologických tkání, především masa. Elektrické vlastnosti závisí na fyzikálních a chemických parametrech, které určují koncentraci a pohyblivost iontů v rámci metabolických tekutin. Z elektrického hlediska může být maso jednoduše nahrazeno polem protáhlých vodivých buněk izolovaných od sebe izolační membránou. V další části je popsán Frickeův model, který nám popisuje měření impedance tkáně při nízkých a vysokých frekvencích. Cílem práce je posoudit, jak se mění závislost impedance dielektrického vzorku na kmitočtu použitého elektrického signálu v průběhu optimálního stárnutí či zrání masa.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis is focused on the electrical properties of biological tissues and flesh in particular. Their electrical characteristics depend on the physical and chemical parameters that determine the concentration and mobility of ions in metabolic fluids. From the electrical point of view, flesh can be simply substituted by a field of elongated conductive cells which are separated by the insulating membrane from each other. In the next part, the Fricke model is introduced. The model describes the measurement of impedance of the tissue at low and high frequencies. The aim of the work is to assess how the impedance of the dielectric sample is dependent on the frequency of the electrical signal during the optimal aging or ripening of flesh.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBiologická tkáňcs
dc.subjectelektrické vlastností tkánícs
dc.subjectimpedancecs
dc.subjectFrickeův modelcs
dc.subjectměření.cs
dc.subjectBiological tissueen
dc.subjectelectric properties of tissueen
dc.subjectimpedanceen
dc.subjectFricke modelen
dc.subjectmeasurement.en
dc.titleNávrh a realizace měření elektrických vlastností biologických tkánícs
dc.title.alternativeDesign and realzation of electric measurements on biological tissuesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2013-06-14-10:16:28cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid65482en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:23:18en
sync.item.modts2020.03.31 02:58:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePalai-Dany, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (místopředseda) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Raudenská, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Chmelař položil otázku na upřesnění čtryřvodičového systému. Ing. Jiřík položil otázku na využití impedance jako absolutního koeficientu stáří vzorku. Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record