Show simple item record

Registration of Ultrasound Image sequences

dc.contributor.advisorJiřík, Radovancs
dc.contributor.authorKubica, Romancs
dc.date.accessioned2014-12-19T16:07:36Z
dc.date.available2014-12-19T16:07:36Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKUBICA, R. Lícování ultrasonografických obrazových sekvencí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65486cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26221
dc.description.abstractVýsledkem této práce, zabývající se lícováním medicínských obrazů, je automatický registrační algoritmus. Ten je konstruován a testován na práci s reálnými ultrazvukovými snímky, pořízenými pomocí perfusního zobrazování. Ve svém úvodu se práce věnuje metodám registrace, dále specifikuje jednotlivé druhy optimalizačních principů a jednotlivé kriteriální funkce sloužící k rozhodování o správné vzájemné poloze obrazů. Na základě teoretické části jsou realizovány tři optimalizační algoritmy užívající tři kriteriální funkce, sloužící k lícování dodaných ultrazvukových sekvencí. Tyto algoritmy jsou testovány a výsledky podrobeny analýze, na jejímž základě jsou hodnoceny výhody a nevýhody jednotlivých postupů.cs
dc.description.abstractThe result of this thesis, focused on medical image registration, is an automatic image registration algorithm. It is constructed to be used on real ultrasonography images, created by perfusion imaging. In its introductory part, the thesis deals with registrations methods, next it describes types of optimization principles and single criteria functions served to determine correct image transformation. Based on the theoretical part, there are realized three optimization algorithms using three criterial functions, which served to registration of provided ultrasonography sequences. These algorithms are tested and results are passed on analysis, on its ground are judged its advantages and disadvantages.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLícovánícs
dc.subjectperfusní zobrazovaní pomocí ultrazvukucs
dc.subjectkriteriální funkcecs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectautomatická metodacs
dc.subjectImage registrationen
dc.subjectultrasound perfusion imagingen
dc.subjectcriterial functionen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectautomatic methoden
dc.titleLícování ultrasonografických obrazových sekvencícs
dc.title.alternativeRegistration of Ultrasound Image sequencesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.extent3.49 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2013-06-14-10:16:30cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid65486en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 14:58:01en
sync.item.modts2020.03.31 12:25:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMézl, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (místopředseda) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Raudenská, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student odpověděl na otázky členů komise a oponenta. doc. Chmelař - Jak dloho trval výpočet? Je akceptovatelný. Podle čeho jste vybíral použité metody? Mgr. Raudenská - Jaké společné rysy mají genetické algoritmy a biologická evoluce? doc. Kolář - V jakém rozsahu jste prováděl nastavení parametrů? Jak jste volil referenční snímek? Student obhájil diplomovou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record