Show simple item record

Experimental depth of field determination of optical imaging systems

dc.contributor.advisorOdstrčilík, Jancs
dc.contributor.authorKubáček, Svatoplukcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:12:13Z
dc.date.available2019-04-03T22:12:13Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKUBÁČEK, S. Experimentální stanovení hloubky ostrosti optických systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65485cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26222
dc.description.abstractCílem této práce je seznámit se s principem snímáním v oblasti optické mikroskopie. Dále se práce zabývá problematikou parametrů procesu zobrazení, jejich vlivem na výsledky a měření těchto parametrů. Podrobně je rozebrána hloubky ostrosti u optického systému a jsou zde určeny možnosti jejího teoretického i experimentálního stanovení. Součástí této práce je realizace měřícího pracoviště a program stanovující experimentálně hloubku ostrosti na základě různých metod měření. Závěr práce je věnován praktické části, která má za úkol sledovat nastavení optických systémů a jejich vliv na hloubku ostrosti.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to introduce the principle of scanning in optical microscopy. This thesis deals with problem of parameters of display process and their influence on the results and measurements of these parameters. In detail there is analyzed the depth of field of the optical system and there are established some possibilities of theoretical and experimental determination. Part of this thesis is the realization of the measurement work place and program providing experimental depth of field based on different measurement methods. The conclusion is devoted to the practical part, which has the task to monitor settings and optical systems and their impact on depth of field.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptická mikroskopie Parametry procesu zobrazení Rozlišovací schopnost Hloubka ostrostics
dc.subjectOptical microscopy Parameters of display process Resolution Depth of fielden
dc.titleExperimentální stanovení hloubky ostrosti optických systémůcs
dc.title.alternativeExperimental depth of field determination of optical imaging systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2013-09-04-12:48:55cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid65485en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:48:13en
sync.item.modts2020.03.31 19:29:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeČmiel, Vratislavcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Harabiš položil otázku: Vysvětlení algoritmu analýzy hloubky ostrosti, okrajový jev. Prof. Jan položil otázku: Z jakého modelu vycházejí rovnice pro výpočet hloubky ostrosti pomocí hyperfokální vzdálenosti? Mgr. Hemzal: Jaký fyzikální jev způsobuje nestejnou ostrost obrazu? K čemu je použita clona? Student obhájil diplomovou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record