Show simple item record

Taxation of Natural Persons´ Incomes - a Comparison of Current Legal Regulation with that Adopted for the Years 2014 and 2015

dc.contributor.advisorBrychta, Karelcs
dc.contributor.authorBohůnová, Luciecs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:37:49Z
dc.date.available2019-04-03T22:37:49Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBOHŮNOVÁ, L. Zdaňování příjmů fyzických osob - porovnání současné právní úpravy s právní úpravou přijatou pro roky 2014 a 2015 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other64389cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26251
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vývojem ve zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Zaměřuje se zejména na změny, které mají nabýt účinnosti dne 01.01.2014 nebo 01.01.2015. Cílem práce je srovnání daňové zátěže poplatníků daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v aktuálním období s obdobím, kdy dojde ke změně, a sice u poplatníka s nízkým příjmem, průměrným příjmem a vysoce nadprůměrným příjmem.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis deals with development of taxing natural persons from employment. It focuses mainly on changes that are supposed to take effect from 01 Jan 2014 or 01 Jan 2015. The purpose of this thesis is to compare the tax burden of tax payer’s income from employment in current period with period when the change comes into force, namely tax payer with low income, average income and highly above average income.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdaňcs
dc.subjectdaň z příjmů fyzických osobcs
dc.subjectpoplatníkcs
dc.subjectdaňová zátěžcs
dc.subjectdaňová reformacs
dc.subjectsazba daněcs
dc.subjecttaxen
dc.subjecttax on incomes of individualsen
dc.subjecttaxpayeren
dc.subjecttax burdenen
dc.subjecttax reformen
dc.subjecttax rateen
dc.titleZdaňování příjmů fyzických osob - porovnání současné právní úpravy s právní úpravou přijatou pro roky 2014 a 2015cs
dc.title.alternativeTaxation of Natural Persons´ Incomes - a Comparison of Current Legal Regulation with that Adopted for the Years 2014 and 2015en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2013-06-27-07:58:44cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid64389en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:40:44en
sync.item.modts2020.03.31 17:48:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeTomčala, Karelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Dobřický, CSc. (předseda) JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího práce - odpovězeno otázky oponenta práce - odpovězeno doc. Dobřický - Jaký má studentka názor na superhrubou mzdu? - odpovězeno Ing. Kučerová - Jak studentka myslela 48 násobek průměrné mzdy za měsíc? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record