Show simple item record

International Tax Planning and Optimization

dc.contributor.advisorBrychta, Karelcs
dc.contributor.authorKopecká, Janacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:37:40Z
dc.date.available2018-10-21T19:37:40Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKOPECKÁ, J. Mezinárodní daňové plánování a optimalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other64388cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26253
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na mezinárodní daňové plánování a daňovou optimalizaci. Diplomová práce specifikuje, co je mezinárodní daňové plánování a poukazuje na jeho důležitost v dnešní době. Na základě získaných teoretických poznatků sumarizuje diplomová práce klíčové faktory, které by měly podnikatelské subjekty v rámci mezinárodního daňového plánování a optimalizace brát v potaz. Závěrem diplomová práce uvádí návrh postupu realizace procesu mezinárodního daňového plánování a to i na konkrétním případě.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focused on international tax planning and tax optimization. The diploma thesis specifies what is an international tax planning and underlines its importance in these days. On theoretical knowlege the diploma thesis summarizes key factors that should entrepreneurs in international tax planning and optimization to take into account. End of the thesis presents proposal the progress of the process of international tax planning and also on the particular case.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmezinárodní daňové plánovánícs
dc.subjectdaňová optimalizacecs
dc.subjectnadnárodní společnostics
dc.subjectharmonizace zdaněnícs
dc.subjectdvojí zdaněnícs
dc.subjectefektivní daňová sazbacs
dc.subjectinternational tax planningen
dc.subjecttax optimalizationen
dc.subjectmultinational companiesen
dc.subjectharmonization of taxationen
dc.subjectdouble taxationen
dc.subjectthe effective tax rateen
dc.titleMezinárodní daňové plánování a optimalizacecs
dc.title.alternativeInternational Tax Planning and Optimizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-07cs
dcterms.modified2013-06-17-09:45:21cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid64388en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:07:17en
sync.item.modts2020.03.31 16:27:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMBA, Kateřina Franková,cs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Iva Živělová, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (člen)cs
but.defenceOtázky oponentky diplomové práce, viz příloha. Zodpovězeno. 1) Ing. Hanušová: K čemu fakt, že nepřímé daně v rámci EU nejsou harmonizovány? Zodpovězeno. 2) Prof. Živělová: V rámci smluv o zamezení dvojího zdanění, je možné, aby přijem dosažený na území daného státu nebyl v tomto státě zdaněn? Zodpovězeno. 3) Doc. Beneš: Diskuze k specifikům příjemce návrhovaného řešení. Zodpovězeno. 4) Prof. Živělová: Formální připomínky k práci. Připomínka přijata.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record