Show simple item record

Study of the small water power plant which is situated in the middle and lower reach of river Morava

dc.contributor.advisorMatoušek, Antoníncs
dc.contributor.authorDočkal, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:57Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:57Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationDOČKAL, J. Studie výstavby MVE na střednín a dolním toku řeky Moravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other9920cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26274
dc.description.abstractTato předkládaná diplomová práce se zabývá popisem stávajícího stavu na toku řeky Moravy od malé vodní elektrárny Kroměříž až po malou vodní elektrárnu Hodonín. Následně se zabývám popisem vyhledaných jezů a splavů pro stavbu malých vodních elektráren (především jejich spády, konstrukcí, popřípadě možnou úpravou). Dále se zabývám dostavbou nových vodních elektráren na řece Moravě u nalezených jezů a splavů, v úseku mezi malou vodní elektrárnou Kroměříž a obcí Lanžhot ze strany České republiky (Brodské ze strany Slovenské republiky). V této práci se pak především zaměřuji na výpočet instalovaných výkonů v jednotlivých lokalitách (a také výpočtem dosažitelných výkonů v těchto lokalitách), návrhem strojního zařízení (při použití zvoleného soustrojí od firmy Hydrohrom) a způsobem konfigurace rozvoden těchto elektráren. Pokud je to v daných místech možné, řeším i více možností této výstavby i s ohledem na splavnění řeky, především v úseku Hodonín – Lanžhot. Dále se zabývá návrhem vyvedení výkonu z jednotlivých rozvoden do místních distribučních sítí (návrh tras). V poslední fázi se zabývá velikostí výroby v jednotlivých elektrárnách, kalkulací nákladů na výstavbu těchto elektráren, přibližným výpočtem výroby (z průtoků z roku 2007) a dobou návratnosti vložených investic do výstavby.cs
dc.description.abstractThe present thesis deals with the description of the current state on the course of Morava river from small hydro Kromeriz after a small water plant Hodonin. Subsequently, I deal with the description of search of weir plants and weirs for the construction of small hydropower (especially their heads, structures and, where appropriate, possible adaptation). Then I deal with completion new hydroelectric plants on this founded weir plants and weirs which are in section between the small hydroelectric power Kromeriz and Lanžhot city on the Czech Republic side (Brodské on the Slovak Republic side). In this work is mainly focus on the calculation of installed performance in individual locations (and also the calculation of achievable performance in these locations), machinery design (for the use of selected sets from Hydrohrom company) and the way the configuration of the power switch. If it is in those places, řeším even more possibilities of this construction is splavnění view of the river, especially in the field of Hodonin - Lanžhot. In addition, deals with the design of line side cubicle of each switch to local distribution networks (draft routes). In the last phase deals with the size of the production in each generation, calculations of costs of constructing these plants, approximate calculation of the production (of the flows of 2007) and time of return on your investment in the construction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmalé vodní elektrárnycs
dc.subjectvýstavby MVEcs
dc.subjectnávrh MVEcs
dc.subjectdostavba MVEcs
dc.subjectnávrh dostavby MVE na řece Moravěcs
dc.subjectsmall hydropower plantsen
dc.subjectconstruction of SHPen
dc.subjectcompletion of SHPen
dc.subjectproposal of SHPen
dc.subjectproposal of SHP on the Morava Riveren
dc.titleStudie výstavby MVE na střednín a dolním toku řeky Moravycs
dc.title.alternativeStudy of the small water power plant which is situated in the middle and lower reach of river Moravaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-10-07-09:33:07cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid9920en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:32:19en
sync.item.modts2019.05.18 12:47:22en
dc.contributor.refereeMalý, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record