Show simple item record

Spectrophotometric determination of ascorbic acid in coloured samples

dc.contributor.advisorHrstka, Miroslavcs
dc.contributor.authorMoravcová, Gabrielacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:35:06Z
dc.date.available2018-10-21T17:35:06Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationMORAVCOVÁ, G. Spektrofotometrické stanovení kyseliny askorbové ve zbarvených vzorcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.cs
dc.identifier.other65349cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26284
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá stanovením vitaminu C v barevných vzorcích spektrofotometrickou metodou po extrakci xylenem. Teoretická část se zabývá reakcemi, biochemií a výskytem kyseliny askorbové v potravinách. Rovněž je zde pojednáno o různých metodách stanovení vitaminu C, ať už jde o HPLC metody, elektrochemické metody, titrační stanovení, spektrofotometrické metody nebo metodu polarografickou. V experimentální části byly touto metodou nejprve stanoveny koncentrace kyseliny askorbové ve standardech, a potom v reálných vzorcích (vitaminové tablety, pomerančová šťáva a šťáva šlechtěných odrůd černého bezu). Dále byly stanoveny některé validační parametry metody. Citlivost metody byla určena na 1,6772, linearita na 0,9990, mez detekce byla stanovena na 0,0466 mg/ml a mez stanovitelnosti na 0,1552 mg/ml. Přesnost metody byla vyjádřena relativní směrodatnou odchylkou, která nabývala hodnot do 3,00 %.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with spectrophotometric determination of ascorbic acid after the xylen extraction in coloured samples. The theoretical part deals with reactions, biochemistry and occurrence of ascorbic acid in foodstuffs. Also, it is dealt with various methods of determination of ascorbic acid, such as HPLC methods, electrochemical methods, titrimetric determinations, spectrophotometric determinations or polarographic method. In the experimental part of this method were first determined the concentration of ascorbic acid in the standards, then in real samples (vitamin tablets, orange juice and the juice of cultivated varieties of elderberry). Some validation parameters of the method were also determined. Sensitivity of the method was determined to 1,6772, linearity to 0,9990, limit of detection was set at 0,0466 mg/ml and the detection limit at 0,1552 mg/ml. Accuracy of the method was expressed as relative standard deviation, which gained 3,00% in value.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKyselina askorbovács
dc.subjectspektrofotometrické stanovenícs
dc.subjectvalidace metodycs
dc.subjectbarevné vzorky.cs
dc.subjectAscorbic aciden
dc.subjectspectrophotometric determinationen
dc.subjectmethod validationen
dc.subjectcoloured samples.en
dc.titleSpektrofotometrické stanovení kyseliny askorbové ve zbarvených vzorcíchcs
dc.title.alternativeSpectrophotometric determination of ascorbic acid in coloured samplesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-19cs
dcterms.modified2013-06-19-18:41:11cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65349en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:03:36en
sync.item.modts2020.03.31 13:35:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVespalcová, Milenacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Potáček: Špatná nomenklatura.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record