Show simple item record

Business Plan - Establishment of a Private Kindergarten

dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetacs
dc.contributor.authorVildová, Ilonacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:21:58Z
dc.date.available2018-10-21T17:21:58Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationVILDOVÁ, I. Podnikatelský plán - založení soukromé mateřské školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other64212cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26336
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy v oblasti Brno-venkov, přímo v obci Želešice. Na základě osobních a zjištěných poznatků a z analýzy vnitřního a vnějšího prostředí je sestaven podnikatelský plán, který se zabývá realizací záměru. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů související s podnikáním v da¬ném oboru, společně s možnostmi založení a financování mateřských školek. V praktické části se zabývám konkrétním podnikatelským záměrem – založením soukromé mateřské školky s podrobným finančním plánem na prvních 5 let podávající důležité informace o finančním vývoji podniku a vyhodnocení nejlepší možnosti financování a zjištění, zda je podnikatelský záměr vůbec realizovatelný.cs
dc.description.abstractThe main objective of this thesis is a business plan elaboration concerning the establishment of a private nursery school in Brno region, in the village of Želešice. The business plan is set up on the basis of personal and general findings from the internal and external environment analysis and the plan deals with it own implementation . The theoretical part is focused on defining the basic concepts related to business in the field, together with the possibility of establishing and financing kindergartens. The practical part deals with a specific business goal - the establishment of a private kindergarten with a detailed financial plan for the first 5 years, giving important information about the financial performance of the company and evaluating the best financing options, finally determining whether the business plan is feasible at all.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský pláncs
dc.subjectškolstvícs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectfinancovánícs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectpodnikcs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjecteducationen
dc.subjectkindergartenen
dc.subjectfinanceen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectbusinessen
dc.titlePodnikatelský plán - založení soukromé mateřské školycs
dc.title.alternativeBusiness Plan - Establishment of a Private Kindergartenen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-06-27-07:55:40cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid64212en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:26:05en
sync.item.modts2020.03.31 08:43:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHorská, Luciecs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Oto Lipovský (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) JUDr. Petra Schillerová, Ph.D. (člen) Mgr. Jiří Pospíšil (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta bakalářské práce: odpovězeno Ing. Lipovský: Kolik činí školné a jak je to s frekvencí placení? Co studentka myslela termínem "státní mateřské školky"? Ing. Hanušová: Připomínky k provedenému dotazníkovému šetření.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record