Show simple item record

Possibilities of SinuTrain Operate 2.6 software in programming of CNC machine tools

dc.contributor.advisorPolzer, Alešcs
dc.contributor.authorVičar, Davidcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:07:27Z
dc.date.available2019-05-17T06:07:27Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationVIČAR, D. Možnosti softwaru SinuTrain Operate 2.6 při programování CNC obráběcích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64219cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26338
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá možnostmi softwaru SinuTrain Operate 2.6, při programování CNC obráběcích strojů. První část této práce je věnována stručnému pojednání o dílenském programování, v softwaru SinuTrain Operate 2.6, možnostem systému ShopTurn a problematice těžkoobrobitelných materiálů. Druhá část je potom zaměřena na zpracování technické dokumentace a návrh výroby zvolené součásti, jejíž obrábění je možno programovat v řídicím systému Sinumerik Operate 2.6 – ShopTurn a praktické ověření NC programu grafickou simulací.cs
dc.description.abstractThis masters thesis deals with the possibilities of SinuTrain Operate 2.6 software, used for programming CNC machine tools. The first part of the thesis is devoted to concise treatise on workshop programming in SinuTrain Operate 2.6, the possibilities of ShopTurn system and the issue of difficult to machine materials. The second part is focused on the preparation of technical documentation and design of selected component, which machining can be programmed by using the Sinumerik Operate 2.6 – ShopTurn system and practical verification of NC program by using graphical simulation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCNCcs
dc.subjectřídicí systémcs
dc.subjectSinumerikcs
dc.subjectSinuTraincs
dc.subjectShopTurncs
dc.subjectCNCen
dc.subjectcontrol systemen
dc.subjectSinumeriken
dc.subjectSinuTrainen
dc.subjectShopTurnen
dc.titleMožnosti softwaru SinuTrain Operate 2.6 při programování CNC obráběcích strojůcs
dc.title.alternativePossibilities of SinuTrain Operate 2.6 software in programming of CNC machine toolsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-25-07:29:56cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid64219en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:54:20en
sync.item.modts2020.04.01 03:35:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSliwková, Petracs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) prof. Ing. Ĺubomír Šooš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Oto Barborák, CSc. (člen) Ing. Theodor Beran, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1) Funkce procesních kapalin a jejich typy. 2) Rozdíl mezi drážkou a zápichem. 3) Význam fazetky. 4) První soustružnické centrum. 5) Časy na výrobu drážek. Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record