Show simple item record

Business Plan for Pizzeria Foundation

dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetacs
dc.contributor.authorJílková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:38:26Z
dc.date.available2019-04-03T21:38:26Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationJÍLKOVÁ, K. Podnikatelský plán pro založení pizzerie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other64215cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26339
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení studentské pizzerie. V teoretické části práce je popsána oblast podnikání a východiska nutná k vypracování podnikatelského plánu. Pomocí analýzy současného stavu je následně navrženo vlastní řešení konkrétního problému, a to v podobě reálného podnikatelského plánu.cs
dc.description.abstractThe master thesis deals with the processing of a business plan for pizzeria foundation. The theoretical part describes the field of business and the theoretical background needed for developing the business plan. After analyzing the current situation there is the proper solution of the specific problem designed in the form of a real business plan.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský pláncs
dc.subjectSLEPT analýzacs
dc.subjectPorterova analýza pěti silcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectmarketingový průzkumcs
dc.subjectstravování.cs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectSLEPT analysisen
dc.subjectPorter model of competitive environmenten
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectcatering.en
dc.titlePodnikatelský plán pro založení pizzeriecs
dc.title.alternativeBusiness Plan for Pizzeria Foundationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-02-04cs
dcterms.modified2014-02-13-15:23:03cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid64215en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:13:04en
sync.item.modts2020.03.31 20:01:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNěmeček, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Pavel Duspiva, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucí práce - nejsou Otázky oponenta práce - zodpovězeno doc. Duspiva - Založíte tuto pizzerii po skončení studia? Šla byste do toho rizika? - zodpovězeno Ing. Luňáček - Jak je moc je přijatelná vzdálenost mezi objektem a univerzitou? Ten prostor bude váš nebo to bude formou pronájmu? - zodpovězeno Ing. Mráček - Věříte tomu, že by někteří respondenti chodili 3x, 4x týdně? Víte jaká je současná výše příspěvku na stravování? Jak byste stanovila cenu? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record