Show simple item record

Fluid coupling

dc.contributor.advisorKlas, Romancs
dc.contributor.authorVavrla, Zdenekcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:02:56Z
dc.date.available2019-04-04T03:02:56Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationVAVRLA, Z. Hydrodynamická spojka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64208cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26354
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává v první části o hydrodynamické spojce a to hlavně o její konstrukci a popisu funkce. Ve druhé části této diplomové práce je řešen vliv změny konstrukce hydrodynamické spojky na přenášený kroutící moment. Změny v konstrukci jsou dány změnou počtu lopatek a změnou hodnoty spáry mezi turbínovým a čerpadlovým kolem. Nakonec je řešena úprava v konstrukci hydrodynamické spojky za cílem zvýšení přenášeného kroutícího momentu a zhodnoceny silové účinky na tuto hydrodynamickou spojku.cs
dc.description.abstractThis diploma´s thesis deals in the first part with hydrodynamic coupling, mainly on her construction and function description. In the second part of this diploma´s thesis is solved influence construction changes of the hydrodynamic coupling to the transmitted torque. Changes in the construction are determined by changing the number of blades and changing the value gap between the turbine and pump round. Finally, construction change is solved of the hydrodynamic coupling to increase the transmitted torque and force effects are evaluated on the hydrodynamic coupling.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthydrodynamická spojkacs
dc.subjectCFD simulacecs
dc.subjectfluid couplingen
dc.subjectCFD simulationen
dc.titleHydrodynamická spojkacs
dc.title.alternativeFluid couplingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2013-06-25-07:49:38cs
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid64208en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:14:36en
sync.item.modts2020.03.31 21:46:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJandourek, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Franc, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Zavadil (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s obsahem své diplomové práce na téma Metoda hraničních vířivých elementů pro 2D proudění kapalin v průběhu cca 10 min. Následně byla komise obeznámena s obsahem posudků vedoucího práce a oponentským posudek. Oponent ve svém posudku uvedl několik připomínek a doplňujících otázek, které student v rámci prezentace práce odpověděl. Následovala rozprava, do které se zapojili všichni členové komise. V rámci obecné rozpravy zazněly následující dotazy: 1. Počet prvků v modelované spáře? 2. Křivka závislosti krouticiho momentu na velikosti mezery, a její tendence vývoje? 3. Okrajové podmínky pro CFD výpočet? 4. Vliv pohybu dvou rotujících mříží z hlediska dynamiky stroje? 5. Vliv počtu lopatek na přenášený krouticí moment? Trend vývoje křivky a zjednodušující předpoklady? Na položené dotazy student odpověděl a míra úspěšnosti a spokojenosti komise s odpověďmi se odráží v celkovém hodnocení obhajoby diplomové práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record