Show simple item record

Influence of the reaction time on neuronal response amplitude after the uncommon stimuli in fMRI images

dc.contributor.advisorLamoš, Martincs
dc.contributor.authorKlimeš, Filipcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:00:51Z
dc.date.available2018-10-21T22:00:51Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKLIMEŠ, F. Vliv délky reakčního času na amplitudu neuronální odezvy po vzácných podnětech v obraze funkční magnetické rezonance [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65392cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26369
dc.description.abstractCílem mé bakalářské práce je poskytnout základní představu o funkční magnetické rezonanci. Teoretická část se zabývá obecnými principy, metodami měření a analýzy dat fMRI. Dílčím a zároveň stěžejním cílem je navrhnout způsoby modelování délky reakčního času v rámci koncepce obecného lineárního modelu. Úkolem v praktické části bylo se seznámit s toolboxem SPM a navržené způsoby realizovat na skupinová data. Realizace probíhala ve dvou úrovních: předzpracování a analýza naměřených dat. Předzpracovaná data byla podrobena analýze jednotlivce i skupinové analýze. Důležitým bodem práce je zhodnocení výsledků obou analýz a tím i jednotlivých přístupů k modelování reakčního času a jeho vlivu na amplitudu neuronální odezvy po vzácných podnětech v obraze funkční magnetické rezonance.cs
dc.description.abstractThe goal of my bachelor’s thesis is to provide basic idea of the functional magnetic resonance imaging. The theoretical part deals with general principles, methods of measurement and analysis of fMRI data. The partial and also key objective is to design ways of modelling reaction time within the concept of general linear model. The goal of the practical part was to become familiar with SPM toolbox and then to implement designed ways on group data. The implementation was carried out at two levels: preprocessing and analysis of measured data. Preprocessed data were subjected to the first level analysis and second level analysis. Next aim is to evaluate the results of both analysis and thus different approaches to the modelling of reaction time and its influence on neuronal response amplitude after uncommon stimuli in functional magnetic resonance images.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfMRIcs
dc.subjectBOLDcs
dc.subjectdesign experimentucs
dc.subjectstatistická analýzacs
dc.subjectobecný lineární modelcs
dc.subjectreakční čascs
dc.subjectfMRIen
dc.subjectBOLDen
dc.subjectexperimental designen
dc.subjectstatistical analysisen
dc.subjectgeneral linear modelen
dc.subjectreaction timeen
dc.titleVliv délky reakčního času na amplitudu neuronální odezvy po vzácných podnětech v obraze funkční magnetické rezonancecs
dc.title.alternativeInfluence of the reaction time on neuronal response amplitude after the uncommon stimuli in fMRI imagesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-19cs
dcterms.modified2013-06-24-09:48:24cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65392en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:00:52en
sync.item.modts2021.11.10 13:31:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBartoň, Marekcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (člen) doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (člen) MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Student obhájil bakalářskou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record