Show simple item record

RING! - Completion of the Ring Road in Brno

dc.contributor.advisorGaleová, Nicolcs
dc.contributor.authorLíšková, Mariannacs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:54:03Z
dc.date.available2019-04-04T03:54:03Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationLÍŠKOVÁ, M. RING! - Dostavba městského okruhu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.cs
dc.identifier.other64268cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26373
dc.description.abstractRiešené územie sa nachádza v bezprostrednej blízkosti brnenskej okružnej triedy a je vymdzené ulicami Koliště, Cejl, Křenová a Vlhká. Predpokladmi pre urbanistické riešenie bol presun vlakovej stanice do polohy tzv. Južného centra, a zároveň uchovanie pôvodnej stopy viaduktu, čo by umožnilo zastaviť prevádzku vlakov na viadukte prebiehajúcom územím a nahradiť ju priestorom pre peších a cyklistov. Bolo potrebné vytvoriť nový uličný profil ulice Koliště so šírkou 30 m, ktorý by dodržal polohu, a zároveň navrhnúť do tejto polohy objekty, ktoré by mierkou zodpovedali charakteru okružnej triedy. Pri ulici Koliště boli navrhnuté administratívne budovy s výškou 6 až 8 nadzemných podlaží. Súčasťou týchto budov je prenajímateľný parter, ktorý zvyšuje atraktivitu promenády Koliště. Administratívne budovy doplňuje Centrum vizuálnych umení, ktoré je situované na styku viaduktu a Koliště, uzatvára riešený blok a zachováva výšku rímsy na okružnej triede. Smerom od okružnej triedy hmota objektu ustupuje a vzniká tak systém terás prístupných z jednotlivých podlaží a verejných priestorov prístupných z úrovne viaduktu aj z úrovne terénu. Verejný priestor v úrovni viaduktu zároveň umožňuje spojenie telesa viaduktu s objektom. Hmotové riešenie podmieňuje rozdelenie budovy na dve krídla. V jednom sa nachádza samotné Centrum vizuálnych umení s výstavnými priestormi, knižnicou a administratívnym zázemím a v druhom krídle, sa nachádzajú kancelárie a ateliéry pre začínajúcich umelcov.cs
dc.description.abstractArea of interest is located next to the ring road of Brno and between Koliště, Cejl, Vlhká and Křenová streets. Main prerequisites for the design were moving of the railway station to the „Južné centrum“ and at the same time keeping the original path of the viaduct running through the area. This allows to change the function and create a pedestrian and cycling path . It was necessary to create a new profile of the ring road, 30 m wide, and keep the character of the street by using adequate scale to the buildings. According to these conditions, office buildings from 6 to 8 storeys high with comercial use in the ground floor were designed to increase the atractivness of the promenade. The block of office buildings is integrated with a Visual arts centre, which is located at the connection of viaduct and the ring road and closes the block structure. Mass of the object decreases from the ring road to create a system of terraces available from interior, and public spaces available from the ground level and viaduct. Creating a public space on viaduct allowes us to connect the building with it. Decreasing of the mass and two level public spaces divides the object to two wings. The first wing includes the Visual arts center itself, with its exhibiton spaces, library and management and the other wing hosts offices and studios for young artists.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectokružná trieda vizuálne umenia knižnica verejný priestor viaduktcs
dc.subjectring road visual arts library public space viaducten
dc.titleRING! - Dostavba městského okruhu v Brněcs
dc.title.alternativeRING! - Completion of the Ring Road in Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-05-27cs
dcterms.modified2013-05-28-09:02:28cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování III.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid64268en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:33:30en
sync.item.modts2020.03.31 18:49:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeTodorov, Petrcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. arch. Aleš Burian (předseda) Ing. arch. Petr Hlaváček (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Zdeňka Vydrová (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record