Show simple item record

Wireless transfer of the sensor data

dc.contributor.advisorBiolková, Vierask
dc.contributor.authorKičina, Andrejsk
dc.date.accessioned2019-11-27T20:17:13Z
dc.date.available2019-11-27T20:17:13Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKIČINA, A. Bezdrátový přenos dat ze senzorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other8899cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26405
dc.description.abstractDiplomová práca je zameraná na bezdrôtový prenos dát zo senzorov. Sú v nej popísané rôzne štandardy bezdrôtového prenosu dát pre potenciálne využitie a možnosti realizácie rozhrania medzi dátami zo senzoru a ich prenosom. Ťažisko práce je v detailnom popise celého systému spolu s vytvorenými obslužnými programami. V závere sú zhrnuté dosiahnuté vlastnosti realizácie.sk
dc.description.abstractThesys is focused on wireless transfer of the sensor data. It describes different wireless standards for potential use and realization of interface between sensor's data and their transfer. Crux of the matter is in detailed description of whole system with created utility programs. In the end it is summarized acquiered features of the realization.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbezdrôtovy prenossk
dc.subjectpopis obslužných programovsk
dc.subjectvlastnosi celého systémusk
dc.subjectwireless transferen
dc.subjectdesribe of utility programsen
dc.subjectfeatures of whole sytemen
dc.titleBezdrátový přenos dat ze senzorůsk
dc.title.alternativeWireless transfer of the sensor dataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-10cs
dcterms.modified2008-10-07-09:33:04cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid8899en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:07:29en
sync.item.modts2020.05.22 11:58:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMaršálek, Romansk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Kolouch, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šimša, CSc. (člen) Ing. Miloslav Macho, CSc. (člen) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record