Show simple item record

Modelling of parametric arterial input function in perfusion imaging

dc.contributor.advisorKratochvíla, Jiřícs
dc.contributor.authorČerný, Štěpáncs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:48:52Z
dc.date.available2018-10-21T17:48:52Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationČERNÝ, Š. Modelování parametrické arteriální vstupní funkce v perfúzním zobrazování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65370cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26406
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je prostudovat tématiku v oblasti perfúzního zobrazování založené na dynamickém zobrazování s T1 kontrastem. Zaměření bylo především na úlohu arteriální vstupní funkce. Jsou popsány principy jevu dynamického měření magnetickou rezonancí, úloha kontrastních látek a jejich vliv na relaxační čas T1. Dále je popsána problematika perfusní analýzy, měření a matematické modelování arteriální vstupní funkce a získávání perfúzních parametrů. V experimentální části je provedeno naprogramování jedenácti modelů arteriální vstupní funkce a jejich zhodnocení. Dále vytvoření programu pro aproximaci reálných měřených arteriálních vstupních funkcí vytvořenými modely a začlenění tohoto programu do vytvořeného grafického rozhraní pro práci s modely. Dále byla ověřena funkčnost programu a zhodnocena úspěšnost aproximace pro jednotlivé modely.cs
dc.description.abstractThe task of this bachelor’s tesis is to study the subject in the area of perfusion imaging based on dynamic imaging with T1 contrast. Aims is primarily on the role of the arterial input function. Principles phenomenon of dynamic magnetic resonance measurements are discribed. The role of contrast media and their influence on the relaxation time T1 are described. It is also described problems perfusion analysis, measurement and mathematical modeling of arterial input function and perfusion acquisition parameters. In the experimental part, there is modeled several models of arterial input function and their evaluation. Further the creation program for the approximation real measurement of arterial input function created models and the integration of this program into a graphical interface created for work with models. Was also verified the functionality of the program and evaluate the success of approximations for individual models.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMagnetická rezonancecs
dc.subjectDCE MRIcs
dc.subjectkontrastní látkacs
dc.subjectperfusní analýzacs
dc.subjectarteriální vstupní funkcecs
dc.subjectoptimalizace parametrůcs
dc.subjectgrafické rozhranícs
dc.subjectMagnetic resonance imagingen
dc.subjectDCE MRIen
dc.subjectkontrast agenten
dc.subjectperfusion analysisen
dc.subjectarterial input fictionen
dc.subjectoptimization of parametersen
dc.subjectgraphical interfaceen
dc.titleModelování parametrické arteriální vstupní funkce v perfúzním zobrazovánícs
dc.title.alternativeModelling of parametric arterial input function in perfusion imagingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-19cs
dcterms.modified2013-06-24-09:48:23cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65370en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:02:53en
sync.item.modts2020.03.30 13:10:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJiřík, Radovancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Maděránková položila otázku na šum, který je ovlivňuje akvizici. Doc. Drastich položil otázku na fyzikální význam funkce TRF? Student odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Student obhájil bakalářskou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record