Zobrazit minimální záznam

Cost management in the company

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorRybníčková, Michaelacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:37:38Z
dc.date.available2018-10-21T19:37:38Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationRYBNÍČKOVÁ, M. Řízení nákladů v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other63842cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26459
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na analýzu nákladů a zhodnocení současného stavu řízení nákladů společnosti LITAS s. r. o. Teoretická část objasňuje problematiku nákladů a kalkulace. Vlastní práce zahrnuje představení společnosti, další část je věnována analýze nákladů a systému řízení nákladů ve společnosti. Na závěr je zhodnocena současná situace řízení nákladů, dále jsou uvedeny návrhy a doporučení na zlepšení nákladového řízení ve firmě.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the costs analysis and assessment of the current state of the cost management in company LITAS s.r.o. The theoretical part clarifies the issue of costs and calculation. The thesis itself involves the company profile; the other part is devoted to the cost analysis and the cost management system in the company. In conclusion, the current situation of the cost management is assessed, as well as some proposals and recommendations for the improvement of the company cost management are listed there.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNákladycs
dc.subjectřízení nákladůcs
dc.subjectčlenění nákladůcs
dc.subjectkalkulacecs
dc.subjectCostsen
dc.subjectcost managementen
dc.subjectcost breakdownen
dc.subjectcalculationen
dc.titleŘízení nákladů v podnikucs
dc.title.alternativeCost management in the companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-30cs
dcterms.modified2013-02-07-08:21:18cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63842en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.10.22 00:34:39en
sync.item.modts2018.10.21 20:27:10en
dc.contributor.refereeprof.ing.Petr Němeček,DrSccs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam