Show simple item record

Business Plan

dc.contributor.advisorČižinská, Romanacs
dc.contributor.authorOndroušková, Jitkacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:37:56Z
dc.date.available2018-10-21T19:37:56Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationONDROUŠKOVÁ, J. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other63845cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26464
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na založení relaxačního zařízení. Práce se skládá z části teoretické, analytické a návrhové. Teoretická část obsahuje poznatky, které jsou aplikovány v další části práce. Analytická část je zaměřená na současné a budoucí aspekty okolí podniku a podnikatelského prostředí. V části vlastního návrhu řešení je zpracován podnikatelský záměr, který obsahuje návrhy obchodního, marketingového, organizačního a finančního plánu.cs
dc.description.abstractThis diploma's thesis deals with a proposal of the business plan for setting up a relaxing facitity. The work is composed of theoretical, analytical and proposal parts. The theoretical part includes the knowledge which is applied in the rest of the work. The analytical part is aimed at a present-day and future enterprise environment. The proposal part includes the business plan which includes trading, marketing, organisational and financial plan proposals.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikánícs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectrelaxační zařízenícs
dc.subjectspolečnost s ručením omezenýmcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectfinanční plán.cs
dc.subjectBusinessen
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectrelaxing facilityen
dc.subjectlimited companyen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectfinancial plan.en
dc.titlePodnikatelský záměrcs
dc.title.alternativeBusiness Planen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2013-06-20-09:16:22cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63845en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:07:21en
sync.item.modts2020.03.31 16:30:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeZouharová, Hanacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Eva Rousová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (člen) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta: odpovězeno otázky vedoucího: odpovězeno ot.1) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA Specifikace podniku z hlediska vlastního kapitálu Odpovězeno ot.2) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. Specifikace uvedené smlouvy o nájemmu prostor Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record