Show simple item record

Solutions for using micro cogeneration in places where are not primarily available gas or liquid fuels

dc.contributor.advisorVojáčková, Jitkacs
dc.contributor.authorKubínek, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:31:27Z
dc.date.available2019-04-04T04:31:27Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKUBÍNEK, M. Možnosti mikrokogenerační výroby v místech, kde nejsou primárně dostupná plynná, nebo kapalná paliva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64573cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26468
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá využitím mikrokogeneračních jednotek v místech, kde nejsou primárně dostupná plynná, nebo kapalná paliva. V rešeršní části jsou popsány dostupné technologie a aktuální stav trhu s mikrokogeneračními jednotkami, které využívají pevná paliva, především biomasu. V technicko-ekonomické části je návrh konkrétní jednotky, jejíž tepelný výkon odpovídá výpočtové tepelné ztrátě zvoleného objektu. Doba návratnosti dané jednotky se zplyňovačem a spalovacím motorem je určena pro případy, kdy je zvolená budova v současnosti vytápěna: hnědým uhlím, dřevní štěpkou, elektřinou a kombinací zemního plynu a koksu.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis deals with the usage of micro cogeneration units in the places where gas and liquid fuels are not primarily available. In the research part, the available technologies and the current condition of the market of micro cogeneration units, which use solid fuels, especially biomass, are described. In the technical-economical part, there is a design of the specific unit whose thermal output corresponds to the thermal rated loss of the chosen building. The payback period of the unit with a gasifier and with a combustion engine is estimated in the cases when the chosen building is currently heated by: lignite, wooden chips, electricity and the combination of natural gas and coke.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmikrokogeneracecs
dc.subjectbiomasacs
dc.subjectparní motorcs
dc.subjectStirlingův motorcs
dc.subjectparní turbínacs
dc.subjectORCcs
dc.subjectspalovací motorcs
dc.subjectzplyňovačcs
dc.subjectmikroturbínacs
dc.subjectvzduchová turbínacs
dc.subjectpalivový článekcs
dc.subjectPower Palletscs
dc.subjectekonomická analýzacs
dc.subjectdoba návratnostics
dc.subjectmicro cogenerationen
dc.subjectbiomassen
dc.subjectsteam engineen
dc.subjectStirling engineen
dc.subjectsteam turbineen
dc.subjectORCen
dc.subjectcombustion engineen
dc.subjectgasifieren
dc.subjectmicroturbineen
dc.subjectair turbineen
dc.subjectfuel cellen
dc.subjectPower Palletsen
dc.subjecteconomic analysisen
dc.subjectpayback perioden
dc.titleMožnosti mikrokogenerační výroby v místech, kde nejsou primárně dostupná plynná, nebo kapalná palivacs
dc.title.alternativeSolutions for using micro cogeneration in places where are not primarily available gas or liquid fuelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2013-06-24-10:36:50cs
thesis.disciplineEnergetika, procesy a ekologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid64573en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:44:35en
sync.item.modts2019.05.18 17:05:46en
dc.contributor.refereeŠtelcl, Otakarcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record