Show simple item record

Optimization of work area at the end of production line where final control checks of cook-stove are conducted

dc.contributor.advisorKubík, Romancs
dc.contributor.authorNábělková, Irenacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:07:29Z
dc.date.available2019-05-17T06:07:29Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationNÁBĚLKOVÁ, I. Optimalizace zkušebního pracoviště pro konečnou kontrolu sporáku na výrobní lince [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64557cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26494
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je analýza tří kontrolních pracovišť pro konečnou kontrolu sporáku a zjištění, které pracoviště bude vhodné optimalizovat. V práci je uveden návod k obsluze zkušebního zařízení a zkušební předpisy spotřebičů, které jsou na výrobní lince kontrolovány. Na základě naměřených dat ve firmě MORA byla vypracovaná analýza časů prováděných operací, ze které vznikla myšlenka snížit počet poloh u elektrických sporáků a zaručit stejnou spolehlivost zkoušení. Bylo provedeno přeměření dat a porovnání výsledků.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is focused on analysis of three test workplaces for final inspetion of a stove and determination of a workplace most appropriate for optimization. The thesis includes operating instructions of test equipment and test regulations of appliances that are tested on the production line. The analysis of the operation times was based on data measured in the MORA company and led to an idea of reducing the number of electric stoves positions and guaranteeing the same reliability of testing. The re-measurement of data and the comparison of results has been carried out.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSporákcs
dc.subjectbezpečnost prácecs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectplotýnkacs
dc.subjectStoveen
dc.subjectoccupational safetyen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjecthotplateen
dc.titleOptimalizace zkušebního pracoviště pro konečnou kontrolu sporáku na výrobní lincecs
dc.title.alternativeOptimization of work area at the end of production line where final control checks of cook-stove are conducteden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-19cs
dcterms.modified2013-06-25-07:29:55cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid64557en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:54:33en
sync.item.modts2020.04.01 04:24:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNavrátil, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Emil Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Zdůvodněte vámi navrřené ekonomické zhodnocení navržených variant. 2. Přibližte vámi navržené porovnání celkových časů plznových sporáků před a po změně. 3. Píšete, že naměřený odpor nesmí být větší než 0,1 , co když bude roven 1? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record