Show simple item record

Geolocation of Internet nodes based on communication latency

dc.contributor.advisorKomosný, Dancs
dc.contributor.authorHorák, Michaelcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:12:28Z
dc.date.available2019-04-03T22:12:28Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHORÁK, M. Určení polohy stanic v síti Internet pomocí přenosového zpoždění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other66683cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26521
dc.description.abstractTato práce se zabývá zjištění geografické lokace stanice v síti internet pomocí měření zpoždění a implementací metody Constraint-Based Geolocation. Postupně je rozebrána problematika zpoždění v počítačových sítích a jeho měření. Stručně jsou popsány různé možnosti geolokace cílových stanic, přičemž je kladen důraz především na popis metody CBG. Dále je vysvětlen převod sférických souřadnic do dvojrozměrného prostoru, čehož je využito při implementaci geolokační metody. V praktické části je při popisu implementovaného programu v jazyce JAVA navazováno na problematiku popsanou v předchozích kapitolách. V rámci práce byly implementovány a porovnány dvě geolokační metody. Ze získaných výsledků je dále navržena hybridní geolokační metoda, jenž tyto dvě předchozí kombinuje. V zhodnocení jsou uvedeny výsledky implementace a jejich porovnání s prameny, ze kterých tato práce vycházela.cs
dc.description.abstractThis thesis covers the topic of determination of geographical location of a host in internet network while utilizing measurement of the end to end delay and implementation of Constraint-Based Geolocation. Gradually I go through issue of the delay in computer networks and ways how to measure it. Next chapter describes a few ways to geolocate host in internet network with emphasis on the CBG method. Another chapter is dedicated to describing a way to project spherical coordinates to the two dimensional space, which has been used in implementation of geolocation method. Chapter about implementation builds upon the facts given in previous chapters while functions of the program written in the JAVA programing language are being explained. Two similar geolocation methods were implemented. By comparing the results gained by implementation, new method of geolocation is proposed and devised. It combines properities of both previous methods. There are results of the implemented methods and their comparation to the one of the source documents used in creation of this thesis in summary section.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGeolokacecs
dc.subjectCBGcs
dc.subjectConstraint-Based Geolocationcs
dc.subjectzpožděnícs
dc.subjectlatencecs
dc.subjectRTTcs
dc.subjectIPcs
dc.subjectmapové projekcecs
dc.subjectGeolocationen
dc.subjectCBGen
dc.subjectConstraint-Based Geolocationen
dc.subjectdelayen
dc.subjectlatencyen
dc.subjectRTTen
dc.subjectIPen
dc.subjectmap projectionsen
dc.titleUrčení polohy stanic v síti Internet pomocí přenosového zpožděnícs
dc.title.alternativeGeolocation of Internet nodes based on communication latencyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2013-06-14-10:16:24cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid66683en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:48:15en
sync.item.modts2019.05.18 09:42:30en
dc.contributor.refereeBalej, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record