Show simple item record

Evaluation of the Financial Health of the Selected Company and Suggestions for Improvement

dc.contributor.advisorZemánková, Lenkacs
dc.contributor.authorLattenberg, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:37:51Z
dc.date.available2019-04-03T22:37:51Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationLATTENBERG, J. Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other63872cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26537
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce „Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku” je finanční analýza právě vybraného podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a na praktickou část. V teoretické části jsou popsány jednotlivé metody finanční analýzy. V praktické části jsem se zaměřil na konkrétní podnik a to Art Lighting Production s. r. o., na který jsem aplikoval metodiku finanční analýzy. V závěru práce je vyhodnoceno finanční zdraví a efektivnost podniku s následnými návrhy k opatření nebo ke zlepšení situace v podniku.cs
dc.description.abstractThe subject of my beschelor’s work „Evalutation of the financial health of the selected company“ is the financial analysis of this particular company. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the different methods of financial anylysis. In the practical part I focused on specific company, Art Lighting Production, Ltd., to which I have applied the methodology of financial analysis. In conclusion, I evaluated the financial health and efficiency of the company, with subsequent proposals for measures to be taken to improve the situation in the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinancní analýza Financní zdraví Úcetní výkazy Stavové ukazatele Rozdílové ukazatele Pomerové ukazatele Soustavy ukazatelucs
dc.subjectFinancial analysis Financial health Financial statements Stock indicators Differential indicators Financial rations Ratio systemsen
dc.titleHodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Health of the Selected Company and Suggestions for Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-19cs
dcterms.modified2013-06-27-07:58:49cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid63872en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:51:18en
sync.item.modts2019.05.18 11:01:43en
dc.contributor.refereeLattenberg, Liborcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record