Show simple item record

Optimal layout of assembly workplaces and its effect on economical, logistic and procedural parameters of the manufacturing systems at an Automotive Lighting company

dc.contributor.advisorKubík, Romancs
dc.contributor.authorProcházka, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:02:53Z
dc.date.available2019-04-04T03:02:53Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPROCHÁZKA, J. Vliv optimalizace uspořádání montážních pracovišť na ekonomické, logistické a procesní parametry výrobního systému ve firmě Automotive Lighting [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other63864cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26558
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá optimalizací uspořádání předmontážních pracovišť ve společnosti Automotive Lighting Jihlava. Je proveden popis aktuálního stavu a také je poukázáno na nedostatky současného uspořádání. Po analýze současného stavu jsou navrženy dvě varianty podle zvolených kritérií. Podle dosažených výsledků v multikriteriálním hodnocení je výhodnější varianta vybrána jako optimální a je rozkreslena v detailním grafickém návrhu. U vybrané varianty je provedena podrobná ergonomická analýza pomocí softwarové simulace a také bylo zpracováno ekonomické zhodnocení zvolené varianty.cs
dc.description.abstractThe master thesis deals with layout optimizing of pre-assembly workplaces in company Automotive Lighting Jihlava. Identification of actual status and analysis of defects was provided. Based of this investigation two versions of future ordering were compared. One of them was chosen by multi-criterion evaluation and detail plan was plotted. Ergonomic analysis by software simulation and economic balance were done too.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPředmontážcs
dc.subjectlayoutcs
dc.subjectergonomiecs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectmultikriteriální hodnocenícs
dc.subjectPre-assemblyen
dc.subjectlayouten
dc.subjectergonomicsen
dc.subjectexpensesen
dc.subjectmulti-criterion evaluationen
dc.titleVliv optimalizace uspořádání montážních pracovišť na ekonomické, logistické a procesní parametry výrobního systému ve firmě Automotive Lightingcs
dc.title.alternativeOptimal layout of assembly workplaces and its effect on economical, logistic and procedural parameters of the manufacturing systems at an Automotive Lighting companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-21cs
dcterms.modified2013-06-25-07:43:59cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63864en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:15:53en
sync.item.modts2020.03.31 03:50:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHrbáček, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Augustín Görög, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Theodor Beran, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. - Jaké metody byly použity pro rozmístění pracovišť? - Pracoval autor s Technomatix Jackem sám? - Multikriteriální hodnocení - jak byly stanoveny jednotlivé váhy? Jiné alternativy k expertnímu odhadu hodnot? - Na čem student používá poka-yoke? - Pojem "nepřidaná hodnota", co to je?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record