Show simple item record

Alternative Energy Resources for Family House

dc.contributor.advisorŠpiláček, Michalcs
dc.contributor.authorNěmec, Davidcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:31:22Z
dc.date.available2019-04-04T04:31:22Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationNĚMEC, D. Alternativní zdroje energie pro RD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64480cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26637
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na problematiku dodávky tepelné energie pro rodinné domy z obnovitelných zdrojů. Cílem celé práce je poskytnout souhrn možností dodávek tepelné energie pomocí obnovitelných zdrojů (solární kolektory, tepelná čerpadla), po kterém následuje návrh a ekonomické zhodnocení systémů s jednotlivými těmito zdroji tepelné energie. V úvodní části je popsána energie Slunce, která tvoří převážnou část obnovitelné energie. Na tuto část navazuje rešerše s popisem, rozdělením a principem funkce jednotlivých typů solárních kolektorů a tepelných čerpadel. Další navazující částí je celek zaměřen na návrh jednotlivých systémů. Závěrečná část je potom věnována energetickému zhodnocení jednotlivých navržených systémů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused at an issue of thermal energy supply for family houses from renewable resources. The aim of this thesis is to provide a summary of possible thermal energy supplies from renewable resources (solar collectors, heat pumps). After that follows a draft and economic evaluation of these systems for individual sources of thermal energy. In introductory section a solar energy is described. It is a significant part of renewable energy. This part is followed by review with description, composition and principle of individual types of solar collectors and heat pumps. Next part is focused on draft of these systems. Conclusion is then dedicated to energy evaluation of individual designed systems.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSluncecs
dc.subjectsluneční energiecs
dc.subjectsolární systémycs
dc.subjectploché kolektorycs
dc.subjectvakuové trubicové kolektorycs
dc.subjecttepelná čerpadlacs
dc.subjecttopný faktorcs
dc.subjectSunen
dc.subjectsolar energyen
dc.subjectsolar power systemsen
dc.subjectflat plate collectorsen
dc.subjectvacuum tube collectorsen
dc.subjectheat pumpsen
dc.subjectheating factoren
dc.titleAlternativní zdroje energie pro RDcs
dc.title.alternativeAlternative Energy Resources for Family Houseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-14cs
dcterms.modified2013-06-24-10:36:50cs
thesis.disciplineEnergetika, procesy a ekologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid64480en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:06:44en
sync.item.modts2021.11.12 19:34:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBrázdil, Mariancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jan Sedláček (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record