Show simple item record

Mathematical models in hydromechanics (and aerodynamics)

dc.contributor.advisorNechvátal, Luděkcs
dc.contributor.authorJežková, Jitkacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:29:16Z
dc.date.available2019-04-03T22:29:16Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationJEŽKOVÁ, J. Matematické modely v hydromechanice (a aerodynamice) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64499cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26647
dc.description.abstractTato Bakalářská Práce je přehledovým textem, který se zabývá stavem a pohybem ideální kapaliny a ideálního plynu. Hlavním cílem je odvodit Eulerovy pohybové rovnice, které popisují pohyb tekutiny a z nichž lze získat Bernoulliho rovnici, která se přímo využívá při řešení problémů proudění. Dalším krokem je odvození rovnice kontinuity, podle které je v systému zachována hmotnost tekutiny. V případě ideálních plynů se k těmto rovnicím přidává stavová rovnice ideálního plynu a pomocí uvedených zákonů lze získat řešení vybraných úloh hydrodynamiky a aerodynamiky.cs
dc.description.abstractBachelor thesis is a summarizing text which deals with the state and the motion of ideal liquid and gas. The main goal is to derive Euler equations describing the flow of fluids. From these equations we can obtain Bernoulli equation that is directly used to solve problems of fluid flow. The next step is to derive the continuity equation expressing the fact that the mass is preserved in the system. In the case of ideal gas the state equation of ideal gas is added and therefore solutions of various types of tasks of hydrodynamics and aerodynamics can be achieved.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEulerovy rovnicecs
dc.subjectrovnice kontinuitycs
dc.subjectstavová rovnice ideální plynucs
dc.subjectproudění ideální kapalinycs
dc.subjectproudění ideálního plynucs
dc.subjectEuler equationsen
dc.subjectcontinuity equationen
dc.subjectstate equation of ideal gasen
dc.subjectflow of ideal liquiden
dc.subjectflow of ideal gasen
dc.titleMatematické modely v hydromechanice (a aerodynamice)cs
dc.title.alternativeMathematical models in hydromechanics (and aerodynamics)en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-06-24-12:06:45cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid64499en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:44:45en
sync.item.modts2019.05.18 14:39:42en
dc.contributor.refereeZatočilová, Jitkacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record