Show simple item record

Evaluation of the Financial Health and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorČižinská, Romanacs
dc.contributor.authorKutiš, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:37:36Z
dc.date.available2018-10-21T19:37:36Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKUTIŠ, P. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other63740cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26728
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na výběr podniku, pro který je vypracována finanční analýza. Vybraným podnikem je společnost Pleas, a.s., která byla analyzována v letech 2008 až 2012. Na základě provedené analýzy jsou nalezena slabá místa ve finanční situaci, pro která jsou navržena doporučení, která mají zlepšit finanční zdraví společnosti.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is covering a task of conducting a financial analysis for a certain company. The company which has been chosen is Pleas a.s. and the analysis has been elaborated for a period of time between years 2008 and 2012. The outcome of the theses is to provide some solutions and recommendations to eliminate or decrease the limiting financial factors which have been discovered while analyzing the company. All the findings will enhance financial health of the company Pleas a.s.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectfinanční zdravícs
dc.subjectřízení zásobcs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectúčetní výkazycs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectfinancial healthen
dc.subjectinventory managementen
dc.subjectratio indicatorsen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectaccount sheetsen
dc.subjectprofitabilityen
dc.titleZhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Health and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-05cs
dcterms.modified2013-06-17-09:41:21cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63740en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:06:28en
sync.item.modts2019.05.18 07:41:43en
dc.contributor.refereeČapková, Hanacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record