Show simple item record

Analysis of Customer Satisfaction of Company Smile Inc. and Suggested Measures for Its Improvement

dc.contributor.advisorSchüller, Davidcs
dc.contributor.authorJunková, Eliškacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:37:58Z
dc.date.available2018-10-21T19:37:58Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationJUNKOVÁ, E. Analýza spokojenosti zákazníků společnosti Smile, s.r.o. a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other63798cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26764
dc.description.abstractCílem diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků kavárny a cukrárny Smile a navrhnout opatření na zvýšení její úrovně. První část práce uvádí teoretické podklady pro marketingový průzkum spokojenosti zákazníků. V praktické části práce je provedena analýza současné situace podniku. Rovněž je zde analyzována úroveň spokojenosti zákazníků na základě vyhodnocení dotazníků. Následně jsou stanoveny návrhy na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků.cs
dc.description.abstractThe objective of the diploma thesis is to analyze customer satisfaction of café and cake shop Smile, and to propose measures to increase its level. The first part provides theoretical bases for marketing research of customer satisfaction. In the practical part of the thesis there is analyzed current situation of the company. There is also analyzed the level of customer satisfaction, which is based on the questionnaires evaluation. Subsequently there are suggested proposals to improve the level of the customer satisfaction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZákazníkcs
dc.subjectspokojenostcs
dc.subjectmarketingový průzkumcs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectměření spokojenosti.cs
dc.subjectCustomeren
dc.subjectsatisfactionen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectquestionnaireen
dc.subjectsatisfaction measurement.en
dc.titleAnalýza spokojenosti zákazníků společnosti Smile, s.r.o. a návrhy na zvýšení její úrovněcs
dc.title.alternativeAnalysis of Customer Satisfaction of Company Smile Inc. and Suggested Measures for Its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2013-06-20-09:16:20cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63798en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:07:31en
sync.item.modts2020.03.31 16:33:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeZámečník, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (předseda) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta práce - zodpovězeno doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. Otázka: Ujasněte metodologii výzkumu a návratnost dotazníku - zodpovězeno prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Otázka: Provedení předvýzkumu - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record