Show simple item record

Ionizing radiation behavior and shielding

dc.contributor.advisorKatovský, Karelsk
dc.contributor.authorKonček, Róbertsk
dc.date.accessioned2018-10-21T22:00:46Z
dc.date.available2018-10-21T22:00:46Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKONČEK, R. Vlastnosti a stínění ionizujícího záření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65943cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26820
dc.description.abstractIonizujúce žiarenie je žiarenie s energiami častíc väčšími, než je energia potrebná na odstránenie najvoľnejšie viazaného elektrónu z atómu. Živé tkanivá vystavené ionizujúcemu žiareniu sú týmto poškodené a môže u nich dôjsť k škodlivým mutáciám. Tienenie ionizujúceho žiarenia je teda disciplínou s veľkou dôležitosťou v praxi. Táto práca sa zaoberá jej základnými princípmi a metódami. Ako prvé podrobne popisuje štyri hlavné druhy ionizujúceho žiarenia - žiarenie alfa, beta, gama a neutrónové žiarenie - a ich zvláštnosti s ohľadom na tienenie. Ďalšia časť obsahuje opis matematického modelu vyvinutého za účelom posúdenia a simulácie interakcií žiarenia s látkou. Ako posledné je uvedené zadanie pre laboratórne cvičenie.sk
dc.description.abstractIonizing radiation is radiation with particle energies greater than the energy needed to remove an outermost electron from an atom. Exposure to ionizing radiation causes damage to living tissue, and can result in detrimental mutations. Thus, ionizing radiation shielding is discipline of great practical importance. This thesis is concerned with its basic principles and methods. Firstly, it gives thorough account of four major classes of ionizing radiation - alpha and beta particles, gamma rays, and neutron radiation - and their peculiarities with respect to shielding. The next part contains description of mathematical model developed to assess and simulate interactions of radiation with matter. Finally, assignment for a laboratory exercise is presented.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIonizujúce žiareniesk
dc.subjectmodelovaniesk
dc.subjectrádioaktívna premenask
dc.subjecttienenie.sk
dc.subjectIonizing radiationen
dc.subjectmodellingen
dc.subjectradioactive decayen
dc.subjectshielding.en
dc.titleVlastnosti a stínění ionizujícího zářenísk
dc.title.alternativeIonizing radiation behavior and shieldingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-21-10:16:36cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65943en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:57:47en
sync.item.modts2020.03.31 10:19:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠtefánik, Milansk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (předseda) Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Holoubek (člen) doc. Dr. Ing. Jan Kyncl (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) Ing. Martin Paar, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent Robert Konček prezentoval svoji bakalářskou práci a odpověděl na otázky oponenta i doplňující dotazy komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record