Show simple item record

Service operation of nuclear power plants

dc.contributor.advisorRadil, Lukášcs
dc.contributor.authorKrutiš, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:53:27Z
dc.date.available2019-04-03T22:53:27Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKRUTIŠ, P. Obslužný provoz jaderné elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65944cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26821
dc.description.abstractPráce se zabývá obslužnými provozy, které jsou nezbytné pro správný chod jaderné elektrárny Dukovany. V první části je popis jaderné elektrárny s reaktory VVER 440, zejména základních zařízení primárního okruhu, mezi které patří jaderný reaktor, parogenerátor, hlavní cirkulační čerpadlo, kompenzátor objemu a hlavní uzavírací armatura. Další kapitola se zabývá vodním hospodářstvím, jehož hlavním úkolem je čerpání a úprava surové vody pro použití v technologických okruzích jaderné elektrárny, a pomocnými systémy, které udržují předepsané parametry a podmínky pro chod základních zařízení primárního okruhu. Pomocné systémy zajišťují kompenzaci změn reaktivity v reaktoru a starají se o doplňování, čištění a odplynění chladiva Závěrečná část bakalářské práce popisuje zvýšení elektrického výkonu jednoho bloku Dukovan na 500 MW a jeho vliv na pomocné systémy primárního okruhu. Hlavní úpravy před zvýšením výkonu probíhaly na zařízeních sekundárního okruhu a na elektrozařízeních. Strojní zařízení primárního okruhu zůstalo nezměněno.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the service operations that are essential for the smooth running of the Dukovany Nuclear Power Station. The first part describes the nuclear power station with its VVER 440 reactors; it particularly describes basic devices of the primary circuit, which include a nuclear reactor, a steam generator, the main circulating pump, a pressurizer and the main closing fitting. The next chapter concerns water management, whose main objective is pumping crude water and treating it so that it can be used in technological circuits of the power plant as well as in secondary systems, which maintain the required parameters and conditions necessary for the operation of basic devices of the primary circuit. The secondary systems secure compensation of reactivity changes in the reactor. Next, they secure refilling, cleaning and degassing of the coolant. The final part of this Bachelor thesis describes an increase of the electrical output of one of Dukovany's units to 500 MW and its effect on the secondary systems of the primary circuit. The main adjustments before the output increase were performed on secondary circuit devices and electrical devices. Primary circuit's machinery remained unchanged.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectjaderná elektrárna Dukovanycs
dc.subjectprimární okruhcs
dc.subjectvodní hospodářstvícs
dc.subjectpomocné systémycs
dc.subjectzvýšení výkonucs
dc.subjectDukovany Nuclear Power Stationen
dc.subjectprimary circuiten
dc.subjectwater managementen
dc.subjectsecondary systemsen
dc.subjectoutput increaseen
dc.titleObslužný provoz jaderné elektrárnycs
dc.title.alternativeService operation of nuclear power plantsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-21-10:16:37cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65944en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:09:11en
sync.item.modts2020.03.31 02:38:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeForal, Štěpáncs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svou prací na téma Obslužný provoz jaderné elektrárny. Oponent vytkl práci částečné odchýlení od zadání práce, které bylo studentem dostatečně zdůvodněno. Ing. Kohout položil otázku jakým způsobem je prováděno zvýšení výkonu generátorů v jaderných elektrárnách, na kterou student bez výrazné pomoci komise nedokázal odpovědět. Doc. Matoušek položil několik dotazů týkajících se obslužných provozů a jejich schémat, na které student s jeho pomocí dokázal odpovědět.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record