Show simple item record

Generators for renewable energy

dc.contributor.advisorBaxant, Petrcs
dc.contributor.authorProkop, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:48:19Z
dc.date.available2018-10-21T17:48:19Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPROKOP, J. Elektrocentrály pro obnovitelné zdroje energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65959cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26840
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tématem elektrocentrál, které budou využívat obnovitelné zdroje energie místo fosilních paliv. Práce je zaměřena na přeměnu energie na bázi mechanické. Úvodní část textu shrnuje požadavky na elektrocentrálu, vlastnosti a parametry spotřebičů, které budou na elektrocentrálu připojeny a nakonec výběr vhodných alternativních paliv. Hlavní část popisuje postup samotné realizace prototypů. Podle zjednodušené technické dokumentace (náčrtů) byly v dílnách Střední školy strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, Brno vyrobeny jednotlivé díly zařízení, z těchto dílů byl sestaven funkční prototyp elektrocentrály. Ten se skládá ze dvou samostatných částí: pohonné jednotky a alternátoru s příslušenstvím včetně spotřebičů. Na prototypu bylo provedeno měření účinnosti. Práce je doplněna o animace funkce zařízení v modelovacím programu SolidWorks 2012. Prototypy vychází ze známých principů funkce parních strojů, na žádost Střední školy výše uvedené byly upraveny do podoby názorné učební pomůcky. Výhodou prototypů je jejich levná a jednoduše sestavitelná konstrukce, která využívá běžně dostupných materiálů. Zařízení pracuje bezúdržbově, je zde pouze nutnost občasného promazání pro plynulý chod. Závěrem jsou krátce zhodnoceny náklady na investice a provoz zařízení.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the topic of generators, which will use alternative sources of energy instead of fossil fuels. The work is focusing on mechanical energy conversion. Introductory part of the text summarizes the requirements on the generator, properties and parameters of appliances, which will be connected to the generator, and finally the selection of suitable alternative fuels. Main part describes the process of a prototype realization. Individual parts of the device have been manufactured from a simplified technical documentation and sketches in the machine shops of the Secondary School of Electrotechnical Engineering on Trnkova street, and from these parts a functional generator prototype has been assembled. This prototype consists of two separate parts: a propulsion unit and an alternator with accessories, including appliances. On this prototype an efficiency measurement has also been carried out. Furthermore, the work includes animations of device functions created in modeling program SolidWorks 2012. Prototypes are based on a known principle of a steam engine and, at the request of the above-mentioned school, have been adapter into a visual teaching aid. The advantage of those prototypes lies in their inexpensive and simple construction, which utilizes commonly available materials. The device works on maintenance-free principle, there is only the necessity of occasional greasing for a fluent running. In conclusion are briefly reviewed the investment and operating costs of the generator.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectelektrocentrálacs
dc.subjectobnovitelné zdroje energiecs
dc.subjectgeneratoren
dc.subjectalternative sources of energyen
dc.titleElektrocentrály pro obnovitelné zdroje energiecs
dc.title.alternativeGenerators for renewable energyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-21-10:16:38cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65959en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:13:06en
sync.item.modts2020.03.31 14:06:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMacháček, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (předseda) Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Holoubek (člen) doc. Dr. Ing. Jan Kyncl (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) Ing. Martin Paar, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji bakalářskou práci a v jejím závěru popsal a demonstroval funkci vytvořeného modelu. Otázky z posudků odpověděl. Doktor Macháček se zeptal: „Jaká je výhoda použití plochých deskových solárních kolektorů v letním období?“. Student neodpověděl na tento dotaz přesně. Doc. Kyncl položil následující otázky: „V čem je Váš model ekologický? Počítal jste účinnost vlastního modelu? Jak jste postupoval?“ Zkoušený na tyto otázky odpověděl pouze z části. Některé principy vysvětlit nedokázal.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record