Show simple item record

Economics aspects of building and operation of heat power plant utilizing biomass

dc.contributor.advisorMastný, Petrcs
dc.contributor.authorŠpinar, Marekcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:00:31Z
dc.date.available2018-10-21T22:00:31Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationŠPINAR, M. Ekonomické aspekty stavby a provozu tepelné elektrárny na biomasu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65971cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26863
dc.description.abstractTato práce navazuje na semestrální projekt, kde byly zpracovány první dva body zadání práce, tedy problematika využití biomasy v energetice a kvantifikace potřeby biomasy pro energetickou výrobnu definovaného výkonu. Nyní je práce věnována porovnání výroben využívající tepelnou energii z biomasy z ekonomického hlediska a možnostmi budoucího vývoje resp. doporučeními pro výstavbu. Před samotnou problematikou jednotlivých technologií jsou řešeny aspekty spojené s realizací výrobny z hlediska investice. Jsou zde uvedeny metody řešení investičních příležitostí a celkový náhled na realizační fázi elektrárenského díla. Dále se práce věnuje posouzení ekonomické výhodnosti a porovnání jednotlivých technologií k přeměně biomasy na elektrickou energii. V práci jsou porovnány investiční i provozní náklady uvažovaných typů energetických výroben definovaného výkonu. Ukazatelem je poměr Kč/kWh. Důležitou částí práce je zpracování doporučení pro výstavbu na základě zjištěných informací. Tato část pojednává o zdrojích elektrické energie s výhledem do budoucnosti, tedy úvahy nad vhodnou aplikací konkrétního typu výrobny s ohledem na regulaci, dobu využití a s ohledem na optimální režim provozu. V závěru je práce věnována problematice čisté energie z biomasy, kde je hlavním bodem zájmu finanční podpora ze strany státu formou dotací, kterými stát motivuje dílčí subjekty ve výstavbě energetických zdrojů a bio provozoven.cs
dc.description.abstractThis work builds on a semester project where they were processed by the first two points of tasks, this the issue of the use of biomass in energy and needs quantification of biomass for energy production plant defined performance. Now the work is devoted to comparing plants using heat energy from biomass economically and possible future developments respectively. Recommendations for construction. Prior to the issue of technology are addressed aspects related to the implementation of production in terms of investment. Methods are provided solution investment opportunities and outlook on the implementation phase electricity works. The work is devoted to the assessment of value and comparison of different technologies to convert biomass into electricity. The paper compares the capital and operating costs of the considered types of power plants defined performance. The indicator is the ratio CZK / kWh. The important part is the processing recommendations for construction based on the information gathered. This section discusses the sources of electrical energy with a view to the future, therefore consideration of appropriate application of specific types of production with regard to regulation, for use as to the optimal mode of operation. At the end of the work is devoted to the issue of clean energy from biomass, which is the main point of interest in financial support from the state in the form of grants, which the state encourages individual entities in the construction of energy sources and bio establishments.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdoporučení pro výstavbucs
dc.subjectekonomikacs
dc.subjectenergiecs
dc.subjectbiomasacs
dc.subjectenergetická výrobnacs
dc.subjectdotacecs
dc.subjectrecommendations for constructionen
dc.subjecteconomicsen
dc.subjectenergyen
dc.subjectbiomassen
dc.subjectenergy sourcesen
dc.subjectgrantsen
dc.titleEkonomické aspekty stavby a provozu tepelné elektrárny na biomasucs
dc.title.alternativeEconomics aspects of building and operation of heat power plant utilizing biomassen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-21-10:16:38cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65971en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:02:51en
sync.item.modts2020.03.30 20:31:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePěcha, Jiřícs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Raček, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji bakalářskou práci na téma Ekonomické aspekty stavby a provozu tepelné elektrárny na biomasu. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta závěrečné práce. Student následně zodpověděl otázky oponenta a vedoucího. Doc. Mastný zpochybnil odpověď týkající se ceny za jednu kWh u tepelných elektráren na biomasu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record