Show simple item record

Application of overvoltage protection in LV networks

dc.contributor.advisorBátora, Branislavcs
dc.contributor.authorKnebl, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:53:34Z
dc.date.available2019-04-03T22:53:34Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKNEBL, J. Aplikace přepěťových ochran v sítích NN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65978cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26866
dc.description.abstractTato práce popisuje návrh přepěťových ochran pro objekty občanské výstavby. Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou této oblasti, která je v dnešní době zvláště na rodinných domech zanedbávaná. Úvodní část práce je zaměřena na teoretický rozbor této problematiky a seznámení s platnými normami, bez kterých se člověk pohybující se v tomto oboru určitě neobejde. V první větší kapitole je provedeno rozdělení přepětí z obecného hlediska. V druhé kapitole je provedeno rozdělení přepěťových ochran na vnitřní a vnější a popis jednotlivých komponent těchto ochran. Ve třetí kapitole je proveden kompletní návrh ochrany pro budovu školy, nejdříve je provedena analýza rizik pro nechráněnou budovu, následně pro chráněnou a nakonec návrh vnitřních a vnějších přepěťových ochran. V poslední kapitole je provedena kontrola analýzy rizik pomocí programu DEHN Support.cs
dc.description.abstractThis paper describes the design of surge protection for objects of civil construction. The aim of this paper is to acquaint the reader with the problems of this region, which is nowadays especially for houses neglected. The introductory part of the thesis is focused on the theoretical analysis of the problem and become familiar with the standards in force, without which a person moving in this field certainly can not do. In the first major section is a repartition surge in general terms. In the second chapter, a repartition of surge protection on the inside and outside and a description of the individual components of these protections. The third chapter is made complete design protection for the school building, the first step is an analysis of the risks to unprotected building, then the protected and ultimately design of internal and external surge protection. In the last chapter, a check is made of the risk analysis using DEHN Support.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPřepětícs
dc.subjectpřepěťová ochranacs
dc.subjectbleskcs
dc.subjectúder bleskucs
dc.subjectochrana před bleskemcs
dc.subjecthromosvodcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectdostatečná vzdálenostcs
dc.subjectmetoda ochranného úhlucs
dc.subjectmetoda valící se koule.cs
dc.subjectArrestersen
dc.subjectsurge protectionen
dc.subjectlightningen
dc.subjectlightningen
dc.subjectlightning protectionen
dc.subjectlightning roden
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectsufficient distanceen
dc.subjectprotective angle methoden
dc.subjectthe method of rolling balls.en
dc.titleAplikace přepěťových ochran v sítích NNcs
dc.title.alternativeApplication of overvoltage protection in LV networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-19cs
dcterms.modified2013-06-21-07:23:59cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65978en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 16:56:20en
sync.item.modts2019.05.18 10:10:05en
dc.contributor.refereeNovotný, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record