Show simple item record

Laboratory railway model control

dc.contributor.advisorZezulka, Františekcs
dc.contributor.authorŠimík, Vladislavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:22:22Z
dc.date.available2019-05-17T02:22:22Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationŠIMÍK, V. Řízení laboratorního modelu kolejiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other12644cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2686
dc.description.abstractTato práce se zabývá možnostmi posílání řídících signálů po napájecím napětí a využitím této technologie pro řízení modelu železnice. Nejprve je zde uveden rozbor analogového i digitálního způsobu řízení modelu železnice. Dále je zde popsaná teorie tří používaných druhů modulací a to ASK, FSK a OFDM modulace. Tato teorie je jen velmi zevrubná, neboť tuto problematiku bude řešit integrovaný obvod. Další část se bude zabývat průzkumem trhu a popisem integrovaných obvodů, zajišťujících modulaci řídících signálů do napájecího napětí a popis dalších obvodů potřebných pro správnou funkci celého zařízení. Pak již následuje návrh schémat a poté i návrh samotných DPS pro řízení modelu železnice. V poslední část této práce se zabývá oživením a odzkoušením navžených zapojení.cs
dc.description.abstractThis work deals with possibilities of operating signals under the power supply voltage and using of this technology in guidance of a model of railway. Firstly there is an analysis of analogous and digital guidance of the model of railway. There is also a description of theory of three kinds of used modulations such as ASK, FSK and OFDM modulation. There are described only principles of those modulations because the problematic of the modulation is going to be solved by integrated circuit. The next part of this work is going to deal with a market research and with description integrated circuits, which ensure the modulation of operating signals of power supply voltage. There is also going to be noticed a description of others circuits that are needed for the correct function of the whole furnishing. Then I will continue with a project of scheme and single PCB for a guidance of the model of the railway. The last part of this work is concerned with activation and a proof of those proposed linkage.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectModulacecs
dc.subjectvysokofrekvenční signálcs
dc.subjectmodel železnicecs
dc.subjectModulationen
dc.subjecthigh-frequency signalen
dc.subjectrailway modelen
dc.titleŘízení laboratorního modelu kolejištěcs
dc.title.alternativeLaboratory railway model controlen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-11cs
dcterms.modified2008-10-07-09:33:09cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid12644en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:32:23en
sync.item.modts2019.05.18 19:07:36en
dc.contributor.refereeChovanec, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record