Poslední příspěvky

 • Výroba součásti "Držák" plošným tvářením 

  Buchta, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh výroby ocelového držáku z materiálu 11 373, stříháním a následným ohýbáním. Hlavním tématem práce bylo vytvořit nástroje, které by umožnily jednoduchou a ...
 • Konstrukce simulátoru umělého kyčelního kloubu 

  Dočkal, Kryštof
  V práci je popsán jeden z možných přístupů k návrhu simulátoru kyčelního klubu, primárně určeného pro analýzu tloušťky mazacího filmu ve styku dvou konformně zakřivených povrchů (hlavy femuru a acetabula). Při relativním ...
 • Design horkovzdušné pistole 

  Durkáč, Jozef
  Témou tejto bakalárskej práce je design teplovzdušnej pištole. Jej cieľom je priniesť esteticky príťažlivé riešenie, vyčnievajúce v dnešnej konkurencii.
 • Design tiskárny 

  Morcinek, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je design tiskárny menších rozměrů, pro použití v domácnosti. Cílem je vytvoření funkčního návrhu respektujícího technické, ergonomické a estetické požadavky.
 • Nápravy moderních nákladních automobilů 

  Vávra, Radek
  Hlavním cílem této práce je přiblížit směr vývoje náprav moderních nákladních automobilů. Jsou zde uvedeny nejmodernější nápravy nejznámějších značek nákladních vozidel. U jednotlivých typů náprav je uvedena její konstrukce, ...
 • Design lavinového vyhledávače 

  Ondráček, Michal
  Projekt vytvořeny v rámci Bakalářské práce je návrh lavinového vyhledávače. Studie současné situace na trhu, vyvoje novych technologií použitelnych pro danou problematiku. Návrh se zaměřuje na ergonomické aspekty použití ...
 • Design audio sluchátek 

  Madaras, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou trhu a designem středně velkých až malých sluchátek s hlavovým mostem, které jsou s ohledem na maximální užitečnost zaměřena na skladnost a ovládání. Cílem práce je návrh, který ...
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace na pracoviště CNC 

  Svoboda, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s principy štíhlé výroby, což je metodika ke zvýšení produktivity, efektivity a kvality práce. V první části práce je ukázaná propojenost štíhlé výroby s konceptem štíhlého podniku. ...
 • Design ruční svítilny 

  Horáček, Radim
  Hlavním cílem této bakalářské práce je inovativní přístup designu ruční svítilny, splňující technické, estetické, ergonomické a ekologické nároky. Výsledný návrh ruční svítilny by měl efektně spojovat moderní vzhled s ...
 • Excentrický klikový mechanismus 

  Kóňa, Marián
  Tato práce je zaměřena na návrh excentrického klikového mechanismu čtyřdobého motoru. Práce zahrnuje analýzu kinematických veličin mechanismu. Hlavní pozornost je však věnována vyšetřením průběhu dynamických veličin ...
 • Moderní technologie pro energetické využití biomasy a odpadů 

  Krňávek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá technologiemi pro energetické využití biomasy a odpadů. Úvodní část práce je věnována biomase, jejímu rozdělení a zvláště pak zdrojům biomasy z pohledu termického zpracování. Hlavní část práce ...
 • Principy a druhy hydrodynamických ventilů 

  Havelka, Milan
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikou nejpoužívanějších ventilů v hydraulických systémech. Cílem práce bylo udělat základní přehled dostupných prvků a vymezit jejich stručnou charakteristiku. Důraz byl kladen zejména ...
 • Design ručního vysavače 

  Vlasák, František
  Předmětem této bakalářské práce je návrh ručního vysavače. V této práci se zabývám analýzou historie, technologie a designu, dále pak ergonomickým, konstrukčním a tvarovým řešením mého návrhu. Cílem je vytvořit návrh, který ...
 • Konstrukce portálové frézky 

  Kejda, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je konstrukce portálového frézovacího stroje. V první části je provedena rešerše současně dostupných portálových frézovacích strojů. Druhá část obsahuje návrh portálové frézky a jejích ...
 • Posouzení rizika ztráty vzpěrné stability prutu ze dvou různých materiálů 

  Benešovský, Marek
  Závěrečná práce obsahuje princip určování kritické síly vzpěrné stability prutu s nekonstantními parametry. Nachází se zde řešení pro prut z jednoho a dvou materiálů a také řešení pro prut se dvěma odstupňovanými průřezy. ...
 • Expanzní stanice zemního plynu 

  Žáček, Ondřej
  Bakalářská práce „Expanzní stanice zemního plynu“ se zabývá problematikou redukce tlaku z přepravní sítě firmy NET4GAS do distribuční sítě JMP Net s.r.o. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první, teoretické části, ...
 • Konstrukce 4D polohovacího zařízení pro biomedicínský výzkum 

  Hošek, Vlastimil
  Tato práce se zabývá dílčími prvky konstrukčního řešení víceosého automatického laboratorního manipulátoru, používaného v omezeném uzavřeném prostoru ve specifických podmínkách.
 • Řízení modelů procesů EDU-mod programovatelným automatem řady S7-1200 

  Polák, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením několika vzorových řešení k novým programovatelným automatům Siemens Simatic S7-1200. Obsah bakalářské práce bude sloužit jako podpora pro studenty ústavu Automatizace a Informatiky ...
 • Využití aktivního uhlí v procesu čištění spalin 

  Navrátil, Petr
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou čištění spalin od polutantů a to hlavně pomocí metod využívajících adsorbci na aktivní uhlí. Je zde zpracován úvod do problematiky zahrnující ochranu životního ...
 • Kotle malých výkonů jako zdroje pro rodinné domy 

  Studnicki, Jakub
  V práci jsou shrnuty základní parametry kotlů s malým výkonem, určené k použití v rodinných domech. Kotle jsou rozděleny do kapitol dle používaného paliva (plyn, pevné palivo, kapalné palivo, biomasa, pelety …). U každého ...

Zobrazit další