Poslední příspěvky

 • Studium biokeramických materiálů pro dentální aplikace 

  Lokvenc, Martin
  Bakalářská práce se zabývá keramickými materiály používanými ve stomatologii. Úvod práce se věnuje popisu biokompatibility, jakožto charakteristické vlastnosti všech biomateriálů. Práce dále pojednává o výhodách a nevýhodách ...
 • Jeřáb výložníkového typu 

  Knapec, Tomáš
  Tato bakalářská práce je vypracováním konstrukčního návrhu jeřábu výložníkového typu s jedním kloubem. Cílem této práce je vypracování technické zprávy včetně důležitých pevnostních výpočtů, schematického návrhu hydraulického ...
 • Optimalizace v inženýrských úlohách 

  Kokrda, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konvexní optimalizací a konkrétně zpracovává návrh optimálních podpěr zatíženého nosníku. Pro porozumění řešené problematiky jsou vyloženy základní pojmy z konvexní optimalizace, teorie ...
 • Použití sekundární metalurgie při výrobě oceli 

  Trojan, Jiří
  Bakalářská práce je odbornou rešerší, popisující základní postupy sekundární metalurgie. Je vysvětlen princip každého pochodu a jeho případné možnosti a použití.
 • Pásový dopravník s velkým sklonem 

  Pavelka, Radim
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukčním řešení pásového dopravníku s velkým sklonem, který je součástí stroje na štípání palivového dřeva. Parametry dopravníku rozteč bubnů 3 metry a rychlost dopravního pásu 1,5 ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Skočík, Lukáš
  Tato práce se zabývá vytápěním rodinného domu kotli na tuhá paliva, a to jak na fosilní paliva, tak i na moderní formy biomasy. V první části jsou popsány a vysvětleny vlastnosti, složení a důležité charakteristické veličiny ...
 • Vysokorychlostní letecká doprava 

  Kincová, Daniela
  Tato bakalářská práce podává ucelený přehled o vysokorychlostní letecké dopravě, která byla a pravděpodobně i bude nezanedbatelnou součástí letecké osobní přepravy. Pozornost je věnována problematice létání vysokými ...
 • SW pro simulaci autonomních robotu 

  Šťastný, Martin
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti SW pro simulaci autonomních robotů. V úvodu jsou vysvětleny obecné pojmy, týkající se robotické simulace. Dále jsou obecně vysvětleny výhody použití robotických ...
 • Design exteriérového dětského herního prvku 

  Žemlová, Markéta
  Předmětem a cílem mé bakalářské práce je analýza a návrh dětského exteriérového herního prvku s ohledem na technické, estetické a ekologické požadavky.
 • Rozdíly mezi JAR-FCL a Part-FCL pro vydání průkazu způsobilosti 

  Šebesta, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o legislativních změnách souvisejících s přechodem Evropského leteckého práva z předpisu JAR-FCL na předpis Part-FCL. Zaměřuje se především na rozdíly ve vydávání průkazu způsobilosti.
 • Systém manipulace s břemeny v provozu slévárny 

  Tvrdoň, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá v první části systémem manipulace s břemeny v provozu slévárny, který zahrnuje stručný popis provozu slévárny, používané manipulační prostředky pro přepravu břemen a analýzu rizik při jejich ...
 • Návrh mechanické konstrukce zkušebního stolu pro elektrickou brzdu 

  Lacko, Peter
  Táto práca sa zaoberá návrhom mechanickej konštrukcie skúšobného stolu pre elektrickú brzdu. Súčasťou práce je výrobná dokumentácia a 3D model testovacieho stolu osadeného príslušenstvom.
 • Jeřábová kočka 

  Kolář, Jiří
  Bakalářská práce obsahuje základní výpočty pro navržení základních rozměrů zdvihového mechanismu jeřábové kočky pro nosnost 30 000 kg, pevnostní výpočet součástí kladnice, jako jsou například čep kladek, příčník a boční ...
 • Design parkové lavičky 

  Soušek, Vít
  Tato práce se zabývá designem parkové lavičky. Její první část analyzuje design tohoto prvku městského mobiliáře z hlediska historie a současnosti. Druhá část pak pojednává o vlastním řešení designu. Hlavním cílem bylo ...
 • Analýza struktury povrchu vzniklého po vystružování moderní vystružovací hlavicí MT3. 

  Krejska, Martin
  V úvodní části této práce jsou definovány základní parametry struktury povrchu, způsoby měření a značení struktury povrchu na výkrese. Dále jsou popsány druhy nástrojových materiálů, metody povlakování nástrojů, definován ...
 • Design bezpečnostní kamery 

  Řihánek, Šimon
  Předmětem této bakalářské práce je návrh bezpečnostní kamery, respektující funkční, konstrukční, technologické a estetické požadavky. Cílem je vytvořit design, který by byl elegantní, univerzálně použitelný, nepůsobil ...
 • Konstrukce otočného stolu obráběcího stroje 

  Soják, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se věnuje konstrukci otočného stolu obráběcího stroje. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty, které se při konstrukci běžně používají a jsou k dostání na našem trhu. Dále jsou zde zmíněni nejvýznamnější ...
 • Parametry lomové mechaniky 

  Oplt, Tomáš
  Práce má rešeršní charakter a je zaměřena na popis nejvýznamnějších parametrů lomové mechaniky, potřebných k definování napěťového pole v okolí čela trhliny. První a nejobsáhlejší část je rozdělena na dvě podčásti, kde ...
 • Vytvoření zjednodušeného CAD modelu motoru s využitím reverzního inženýrství 

  Koten, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením zjednodušeného CAD modelu motoru pomocí 3D digitalizace za účelem zástavby do automobilu s trubkovým rámem. V první části je popsána problematika reverzního inženýrství, druhá ...
 • Šnekový dopravník pro dopravu zrna 

  Ondra, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje konstrukčnímu návrhu mobilního šnekového dopravníku, který bude sloužit pro dopravu zemědělské komodity, konkrétně pšenice. V práci jsou provedeny výpočty hlavních rozměrů, pohonu s volbou ...

Zobrazit další