Poslední příspěvky

 • Hydraulicky poháněné česle 

  Forman, Ladislav
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a výpočet vybraných částí hydraulicky poháněných česlí jako čistícího zařízení před vstupem do malé vodní elektrárny. Celá práce je rozdělena na dvě části. První část se zaměřuje ...
 • Systémy automatické výměny nástrojů ve stavbě obráběcích center 

  Labounek, Dalibor
  Automatizace výměny nástrojů je zásadním faktorem, který ovlivňuje celkovou úroveň automatizace výrobních strojů. Z důvodu použití většího množství nástrojů při obrábění, se systémy automatické výměny nástrojů (dále jen ...
 • Výroba a ostření vrtacích nástrojů na CNC brusce Reinecker 

  Kriegsmann, Radim
  Cílem této bakalářské práce je ukázat možnosti a výhody výroby a ostření řezných nástrojů na nástrojové CNC brusce Reinecker. Tyto možnosti a výhody budou demonstrovány při výrobě vrtacího nástroje, který se používá pro ...
 • Odsolování mořské vody 

  Kamenický, Robin
  Každodenní nedostatek pitné vody vede ke snahám tento problém řešit. Jedna z možnosti je odsolování ať už destilační, za pomoci membrán a osmózy, či dalších nekonvenčních způsobů jako je zmražení vody. Tato práce se zabývá ...
 • Paroplynový cyklus 

  Tóth, Richard
  Záverečná práca „Paroplynový cyklus“ popisuje tento cyklus z technického hladiska a následne jeho uplatnenie z ekonomického hladiska. V úvode práce je popísaný princíp fungovania paroplynovej elektrárne a potom aplikácia ...
 • Výroba a montáž potrubí v uhelné mlýnici 

  Fešar, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřená na popis zakázky a všech formalit spojených se montážním dohledem. V úvodních částech práce je uvedena projekční dokumentace nezbytná pro vypracování cenové nabídky, na což navazuje konstrukční ...
 • Trendy ve vývoji hybridní vozidel 

  Šebesta, Filip
  Tato práce je zaměřena na zpracování přehledu moderních elektrických a hybridních pohonů osobních vozidel. U jednotlivých druhů pohonů jsou uvedeny jejich vlastnosti, konstrukční řešení, využití, výhody a nevýhody. Dále ...
 • Doprava kapalin obsahující abrazivní částice. 

  Hrabina, Martin
  Cílem této práce je provést rešerši dopravního zařízení, která jsou v průmyslu používaná pro dopravu kapaliny s obsahem abrazivních částic. Celá práce je rozdělena do několika kapitol. První část práce se zabývá pohybem ...
 • Rešerše nástrojových upínacích rozhraní frézovacích strojů 

  Coufal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby upínání nástrojů pro frézovací stroje. První část obsahuje základní rozdělení nástrojových upínačů. Popisuje moţnosti upínání nástrojových drţáků ve vřetenu obráběcího stroje. Druhá ...
 • Návrh výroby držáku madla 

  Ryšavý, Jan
  Ekonomický a technologický rozbor možných způsobů výroby skutečné součástí. Základní teoretické znalosti vybraných výrobních metod a jejich uplatnění v praxi. Rozdělení výrobních metod pro různé výrobní série součásti ...
 • Výroba krytu ložiska 

  Kopeček, Václav
  KOPEČEK Václav: Výroba krytu ložiska. . Kryt ložiska je výrobek rotačního tvaru použitý v jednostupňové převodovce. Je vyroben z materiálu ČSN 17 247 o sérii 60 000 kusů ročně. Nejoptimálnější varianta výroby, navrhnuta ...
 • Povrchové vady odlitků 

  Rašek, Ondřej
  Povrchové vady odlitků patří i po desítkách let zkoumání k aktuální problematice odlévaných kovů. Ty znamenají značné ztráty pro slévárny. Práce obsahuje literární přehled druhů vad, mechanismů jejich vzniku a jejich ...
 • Návrh napájení snímače teploty na rotujících částech elektrického stroje s využitím termogenerátoru 

  Vlček, Lubomír
  Tato práce se zabývá návrhem a sestrojením elektrického zařízení, které by umožnilo napájení snímače teploty na rotujících částech elektrického stroje. Jedná se o využití termoelektrického generátoru (TEG).
 • Štípací stroje 

  Nykodým, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá studií v současné době vyráběných velkých poloautomatických a automatických štípacích strojů. Hlavním cílem této práce je porovnání jednotlivých vlastností strojů, které se objevují na dnešním ...
 • Optimalizace uspořádání výrobního procesu ve firmě Bosch Diesel Jihlava 

  Rudel, Václav
  Bakalářská práce se zabývá především optimalizací výrobního procesu. Byl zanalyzován aktuální stav, provedeny kapacitní propočty a z nich poté vypracováno variantní řešení. Varianty byly zhodnoceny po technicko-ekonomické ...
 • Upínání a otáčení horního kovadla kovacího lisu CKV 

  Horák, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem mechanismu upínání a otáčení horního kovadla kovacího lisu CKV. Byl navrhnut mechanismus upínání na základě používaných řešení na podobných kovacích lisech a mechanismus otáčení. Byla řešena ...
 • Využití multi-body simulačních nástrojů ve výuce předmětu Dynamika 

  Lokšeninec, Ľuboš
  Bakalárska práca je vypracovaná za účelom modernizácie metód výučby teórie dynamiky pomocou multi-body simulačných systémov. Práca oboznamuje študenta s dostupnými simulačnými systémami a poskytuje návod ako zostavovať ...
 • Emisní limity 

  Nevtípil, Jakub
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá evropskými emisními standardy spalovacích motorů. V posledních letech dochází obecně k jejich zpřísnění. Úvodní pasáž práce je věnována popisu konkrétních škodlivin, které jsou emitovány ...
 • Korečkový elevátor 

  Chromek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem svislého korečkového elevátoru a vypracováním jeho technické zprávy. Dopravovaným materiálem je obilí. Práce je rozdělená na několik kapitol, z nichž první se zabývá obecným popisem ...
 • Jeřáb sloupový 

  Votava, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem sloupového jeřábu s vyložením ramene 4000 mm a nosností 1500 kg. Práce obsahuje návrhy hlavních nosných prvků, kontrolní výpočty dle platných norem a výběr vhodného ...

Zobrazit další