Now showing items 36-55 of 533

 • Cermety 

  Kontšek, Marián
  Hlavným motívom a cieľom tejto práce, je zhrnúť a doplniť informácie, týkajúce sa materiálov rezných nástrojov, predovšetkým cermetov, ich chemické, fyzikálne a mechanické vlastnosti o najnovšie poznatky súčasného vývoja ...
 • Charakterizace elektronové trysky 

  Horák, Michal
  Práce se zabývá problematikou elektronových zdrojů a elektronově optických systémů. Teoretická část se věnuje odvození vlastností elektrostatických a magnetických čoček, jejich vadám a programům používaných k simulacím v ...
 • Chladicí zařízení v potravinářství 

  Dvořák, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na chladicí zařízení v průmyslu, která jsou používaná především v potravinářství. Jsou zde popsány jednotlivé části, ze kterých jsou chladicí zařízení sestavena. Součástí práce je shrnutí, ...
 • CNG JAKO PALIVO VOZŮ FLOTILY MALÉHO PODNIKU 

  Papp, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím stlačeného zemního plynu jako paliva ve vozovém parku tvořeném osobními automobily. Zkoumá výhodnost jeho využití jako alternativu k vozidlům poháněným ropnými produkty.
 • Čištění spalin odsiřováním 

  Křesťan, Jan
  Cílem práce je teoretické zpracování oblasti odsiřování spalin a emisních limitů oxidu siřičitého. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá obsahem síry v palivu, vznikem oxidů síry a jejich dopadem na lidské ...
 • Deformační, napjatostní a bezpečnostní analýza rámu lehokola. 

  Verner, Jan
  Práce obsahuje deformační, napjatostní a bezpečnostní analýzu rámu lehokola firmy AZUB. Po seznámení s historií, definicí prutu, prutovými předpoklady a vytvoření výpočtového modelu rámu, se přešlo k samotnému řešení ...
 • Demonstrační zařízení pro tváření elastickým nástrojem 

  Kubo, Michal
  Projekt vypracovaný v rámci bakalárskeho štúdia, predkladá stručný prehľad technológií tvárnenia elastickým nástrojom. Tieto technológie sú využívané kvôli svojim výhodám, predovšetkým pri výrobe leteckej techniky. Projekt ...
 • Depozice gallium-nitridových tenkých vrstev na křemíkové substráty strukturované elektronovou litografií 

  Knotek, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá depozicí tenkých vrstev nitridu gallitého (GaN) na křemíkové substráty, které byly strukturovány elektronovou litografií. V práci jsou zkoumány možnosti použití rezistů pro selektivní růst ...
 • Design audio sluchátek 

  Madaras, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou trhu a designem středně velkých až malých sluchátek s hlavovým mostem, které jsou s ohledem na maximální užitečnost zaměřena na skladnost a ovládání. Cílem práce je návrh, který ...
 • Design bezpečnostní kamery 

  Řihánek, Šimon
  Předmětem této bakalářské práce je návrh bezpečnostní kamery, respektující funkční, konstrukční, technologické a estetické požadavky. Cílem je vytvořit design, který by byl elegantní, univerzálně použitelný, nepůsobil ...
 • Design budíku 

  Budík, Marek
  Cílem mé práce je vytvořit originální a funkční design osobního budíku. Tento návrh bude vyhovovat vysokým technickým, ergonomickým a estetickým nárokům na úspěšný produkt. Vedlejším cílem je navrhnout přístroj s osobitým ...
 • Design čističky vzduchu 

  Basler, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je design čističky vzduchu, konkrétně čističky vzduchu menších rozměrů pro využití v domácnosti. Cílem designu je vytvoření funkčního návrhu respektujícího technické, ergonomické a estetické ...
 • Design dataprojektoru 

  Wenzl, Filip
  Předmětem této bakalářské práce je design dataprojektoru pro domácí použití. Cílem je navrhnout design respektující technické, ergonomické a estetické požadavky.
 • Design domácího kina 

  Knápek, Michal
  Hlavním cílem mojí bakalářské práce je najít nový přístup a nová ergonomická, technická a estetická řešení, která splňují nejnovější poţadavky na domácí přístroje dnešní doby. Výsledkem by měl být návrh, který je moderní ...
 • Design exteriérového dětského herního prvku 

  Žemlová, Markéta
  Předmětem a cílem mé bakalářské práce je analýza a návrh dětského exteriérového herního prvku s ohledem na technické, estetické a ekologické požadavky.
 • Design fénu 

  Jankejechová, Eva
  Predmetom mojej bakalárskej práce je analýza a návrh dizajnu fénu s ohľadom na estetické, ekologické a technické požiadavky. Cieľom dizajnu je navrhnúť sušič vlasov, ktorý by z ergonomického hľadiska bol príjemný na ...
 • Design horkovzdušné pistole 

  Durkáč, Jozef
  Témou tejto bakalárskej práce je design teplovzdušnej pištole. Jej cieľom je priniesť esteticky príťažlivé riešenie, vyčnievajúce v dnešnej konkurencii.
 • Design kuchyňské váhy 

  Hrubešová, Helena
  Má bakalářská práce je založena na snaze ulehčit a zjednodušit práci v kuchyni. V cíli mého snažení je navrhnout takovou váhu, která má nejmodernější techniku, přesnost a kvalitu. Výhodou tohoto designérského návrhu je ...
 • Design lavinového vyhledávače 

  Ondráček, Michal
  Projekt vytvořeny v rámci Bakalářské práce je návrh lavinového vyhledávače. Studie současné situace na trhu, vyvoje novych technologií použitelnych pro danou problematiku. Návrh se zaměřuje na ergonomické aspekty použití ...
 • Design parkové lavičky 

  Soušek, Vít
  Tato práce se zabývá designem parkové lavičky. Její první část analyzuje design tohoto prvku městského mobiliáře z hlediska historie a současnosti. Druhá část pak pojednává o vlastním řešení designu. Hlavním cílem bylo ...