Now showing items 135-154 of 533

 • Kauzální analýza chyb řídících programů 

  Čapková, Hana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odhalování chyb v softwarových programech. Práce obsahuje hierarchicky organizovanou typologii softwarových chyb, získanou rešeršemi z dostupné literatury, analýzu vlivů na vznik ...
 • Kavitační eroze 

  Lecnar, Lukáš
  Tato bakalářská práce se věnuje kavitační erozi a je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována rešerši kavitační eroze se zaměřením na mechanismy kavitačního opotřebení. V první kapitole této rešerše je ...
 • Klasické a zlomkové modelování kmitavého pohybu 

  Hošek, Jaromír
  V této práci se zabýváme problematikou tlumených kmitů. Vedle klasického popisu za pomocí členu přímo úměrného první derivaci polohy se soustředíme na model obsahující derivaci neceločíselného řádu, tzv. zlomkový model ...
 • Kluzná ložiska v konstrukci čtyřdobých spalovacích motorů 

  Šedo, Matej
  Predmetom tejto bakalárskej práce sú klzné ložiská a hlavne ich použitie a uplatnenie v konštrukciách štvordobých spaľovacích motorov. Práca je rozdelená na dve hlavné časti. Prvá časť poskytuje základný popis klzných ...
 • Kogenerace 

  Pawlitko, David
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kogenerace. Na začátku práce jsou popsány hlavní principy a uplatnění kogenerace. Dále jsou uvedeny různé druhy výroby elektřiny a tepla včetně srovnání výhod a nevýhod dané ...
 • Kombinované přeplňování spalovacích motorů 

  Melichar, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá základním rozdělením různých druhů kombinovaného přeplňování a popisem jejich funkcí. Pro nejpoužívanější typy technologií přeplňování jsou uvedeny konkrétní příklady využití v automobilním ...
 • Koncepce uložení motoru Formule Student na dynamometr 

  Špičák, Milan
  Tato práce se zabývá uložením jednoválcového motocyklového motoru na dynamometr. V první části je osvětlena problematika soutěže Formula Student. Dále práce obsahuje rozbor používaných motorových zkušeben včetně měřící ...
 • Koncepční popis návrhu korečkového elevátoru 

  Růčka, Martin
  Tématem této bakalářské práce je popis postupu návrhu korečkového elevátoru. Práce je zpracována jako studijní podklad pro studenty bakalářského studia. V první části práce je základní popis korečkového elevátoru a jeho ...
 • Koncepční popis návrhu závěsného dopravníku typu monorail 

  Ryška, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je závěsný dopravník monorail. Práce obsahuje rozbor hlavních častí dopravníku, postup při návrhu elektrického řízení dopravníku a rešeršní rozbor dostupné literatury k danému tématu.
 • Koncept hybridního teleskopického manipulátoru s modulární platformou 

  Krejčí, Jan
  Tato bakalářská práce ukazuje možný budoucí vývoj hybridních teleskopických manipulátorů. V první části je proveden přehled a popis jednotlivých technologií, které jsou již dnes využívány u manipulační, transportní a ...
 • Koncové efektory průmyslových robotů pro manipulaci 

  Kratochvíl, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o koncových efektorech průmyslových robotů pro manipulaci. V úvodní části práce jsou popsány základní druhy průmyslových robotů a manipulátorů. V další kapitole jsou uvedeny příklady, pro ...
 • Konfigurace hnacích ústrojí hvězdicových motorů 

  Sadovský, Hynek
  Tato bakalářská práce pojednává o hvězdicových motorech a konkrétně rozebírá různá konstrukční řešení. Je zde zmíněna základní teorie fungování, spolu s požadavky a historií. Jako hlavní jsou zde rozebrány konstrukční ...
 • Konstrukce 4D polohovacího zařízení pro biomedicínský výzkum 

  Hošek, Vlastimil
  Tato práce se zabývá dílčími prvky konstrukčního řešení víceosého automatického laboratorního manipulátoru, používaného v omezeném uzavřeném prostoru ve specifických podmínkách.
 • Konstrukce a výroba CNC frézky pro modelářské účely 

  Knapil, Josef
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací modelářské CNC frézky. V první části jsou popsány možnosti konstrukčního řešení malých CNC strojů. Druhá část popisuje návrh a realizace vlastní CNC frézky. Třetí část se ...
 • Konstrukce a výroba čepele florbalové hole pomocí metody Fused Deposition Modeling 

  Jelínek, Vít
  Tato práce představuje spojení technologie 3D tisku (Rapid Prototyping) se sportovním odvětvím. Pomocí zmíněné moderní technologie byl vyroben funkční model čepele florbalové hole, jejíž konstrukční návrh vznikl ve 3D ...
 • Konstrukce a výroba čistícího elementu open source FDM tiskárny 

  Chrást, Jan
  Cílem této práce je konstrukce a výroba čistícího elementu open source FDM tiskárny. Práce obsahuje teoretický rozbor problematiky čištění trysky FDM tiskárny a následný návrh řešení v podobě čistícího elementu. Model ...
 • Konstrukce a výroba tělesa chlazení pro open source FDM tisk 

  Lutera, Ladislav
  Práce je zaměřena na téma „Rozbor problematiky FDM tisku s ohledem na regulaci teploty místa tisku. Záměrem je konstrukce tělesa chlazení zvolené FDM tiskárny. Výroba tělesa chlazení na FDM tiskárně. Součástí práce je ...
 • Konstrukce bezpečnostního spínače pro tvářecí stroje 

  Kokavec, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem mechanické části bezpečnostního spínače pro tvářecí stroje. Zaměřuje se na průzkum dostupných bezpečnostních spínačů vhodných pro tvářecí stroje. Popisuje konstrukci a funkci vybraného ...
 • Konstrukce jednoúčelového stroje pro zalisování podložek 

  Šverák, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a konstrukci jednoúčelového stroje pro zalisování podložek. Je popsán rozbor výrobní operace, navrhnuto řešení a zvoleny technické parametry stroje. Dále je v CAD systému tento stroj ...
 • Konstrukce nízkotlakého pístového reometru 

  Lán, Radek
  Tato práce se zabývá konstrukcí nízkotlakého reometru určeného pro experimentální zjišťování vlastností magnetoreologické (MR) kapaliny při dlouhodobé zátěži. V první části práce je krátce MR kapalina představena. Dále je ...