Now showing items 172-191 of 533

 • Laboratorní ověření dynamiky kyvadla 

  Pokorný, Prokop
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem a laboratorním měřením dynamiky kyvadla. Také se zabývá metodou měření pomocí akcelerometrů a gyroskopů MEMS v integrovaném provedení kapacitního snímače a stručně popisuje princip ...
 • Letecké proudové motory s proměnným cyklem 

  Heczko, Nikodem
  V této závěrečné bakalářské práci je zpracován základní přehled a rozdělení turbínových motorů, včetně stručného popisu jejich funkce. Práce je zaměřena na problematiku proudových motorů s proměnným cyklem. Uvádí výhody ...
 • Letové výkony soutěžních RC kluzáků 

  Hájek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá letovými výkony rádiem řízených kluzáků kategorie F3K. Je zde uvedena charakteristika soutěžních letových úloh a charakteristika jednotlivých letových režimů. V práci jsou uvedeny důležité ...
 • Létající robot pro geofyzikální účely 

  Mocek, Jurij
  Cílem této práce je navrhnout konstrukční řešení pro dálkově řízený létající stroj s důrazem na svislý start, vznášení se na jednom místě a svislé přistání. Jedna část práce je věnována měření tahu. Ke konci se zabývá ...
 • Lití na vytavitelný model – progresivní slévárenská technologie 

  Blažík, Petr
  Cílem této bakalářské práce je přinést rešerši o současných možnostech technologie přesného lití při odlévání rozměrově přesných hliníkových odlitků za použití metody vytavitelného modelu. Práce se zabývá problematikou ...
 • Lokální zdroje vytápění rodinných domů - Případová studie 

  Nováček, Milan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem způsobů vytápění vybraného rodinného domu. První část práce je věnována seznámení se s možnostmi lokálního vytápění rodinných domů a rozboru jednotlivých zdrojů a zařízení pro vytápění. ...
 • Magnetické multivrstvy pro aplikace ve spintronice 

  Vaňatka, Marek
  Magnetické multivrstvy jsou využitelné jako senzory magnetického pole nebo jako paměťové buňky v záznamových médiích. Zvládnutí metod přípravy a charakterizace struktur jako spin valve nebo magnetický tunelový článek je ...
 • Manipulační operace s průmyslovými roboty 

  Jašíček, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou manipulačních efektorů pro průmyslové roboty. Je v ní pojednáno o jednotlivých typech manipulačních efektorů s detailním rozborem elektrických a pneumatických efektorů a jejich ...
 • Manipulační operace s průmyslovými roboty 

  Černý, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou a současným stavem úchopných hlavic. Postupně je pojednáno o průmyslových robotech využívaných pro manipulaci, chapadlech, speciálních jednotkách připojovaných k úchopným ...
 • Matematické modely pneumatik 

  Rubíček, Pavel
  Dnes je pneumatika nedílnou součástí vozidel. Při jejím vývoji se užívá různých metod. Tato práce se některými z nich zabývá. Při jejím výzkumu je třeba znát její vlastnosti a konstrukční řešení. Základní konstrukce ...
 • Matematické modely v hydromechanice (a aerodynamice) 

  Ježková, Jitka
  Tato Bakalářská Práce je přehledovým textem, který se zabývá stavem a pohybem ideální kapaliny a ideálního plynu. Hlavním cílem je odvodit Eulerovy pohybové rovnice, které popisují pohyb tekutiny a z nichž lze získat ...
 • Matematický model elastohydrodynamicky mazaného liniového kontaktu 

  Sabová, Iveta
  Bakalárska práca sa zaoberá riešením matematického modelu elastohydrodynamicky mazaného líniového kontaktu. Hlavným cieľom je vyvinúť a naprogramovať numerický model, ktorý bude znázorňovať priebeh tlaku a hrúbky mazacej ...
 • Mechanické vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem vyrobené metodou Tundish a procesem Initek 

  Vítek, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a výrobou litiny s kuličkovým grafitem. V první části je popsána klasifikace, rozdělení a struktura litiny. Další část je zaměřena na popis litiny s kuličkovým grafitem, modifikaci, ...
 • Metoda konečných prvků pro úlohy přenosu tepla 

  Čupr, Pavel
  Práce je zaměřena na popis problematiky vedení tepla a jejího praktického využití při posuzování stavebních konstrukcí. Je zde shrnuta teorie vedení tepla, základní principy metody konečných prvků a přehled současných volně ...
 • Metodika a zpracování měření u neznámých BLDC motorů 

  Holoubek, David
  Tato práce je zaměřena na metodiku a měření BLDC motorů. V první části je uvedeno dělení elektrických motorů, jejich konstrukce a princip činnosti. Druhou část tvoří BLDC motory a jejich přehled, použití v aplikacích a ...
 • Metody měření a vyhodnocování vibrací pohonných jednotek 

  Vítek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami měření a vyhodnocování vibrací pohonných jednotek. Úvodem práce je vymezení základních veličin vibrací. Dále pojednává o experimentální modální analýze, způsobech buzení vibrací a ...
 • Metody nekonvenčního obrábění 

  Exnerová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá metodami nekonvenčního obrábění. V první části je popsána historie metod obrábění, následuje charakteristika jednotlivých metod a jejich porovnání. Druhá část práce se zaměřuje na metodu vodního ...
 • Metody pro stanovení aerodynamických vlastností vozidel 

  Páleš, Patrik
  Zámerom tejto bakalárskej práce je popis metodiky využívanej na meranie aerodynamických vlastností vozidiel. Presné stanovenie aerodynamických charakteristík vozidla vyžaduje použitie sofistikovaného skúšobného vybavenia ...
 • Metody rozpoznávání objektů snímaných kamerou pro účely robotické manipulace 

  Dalecký, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem detekce nahodile umístěných neorientovaných objektů pro účely robotické manipulace. Hlavním cílem první části této práce je, seznámit se se základními metodami zpracování obrazu. ...
 • Metody snižování hluku v konstrukci osobních vozidel 

  Kubica, Petr
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešeršní studie týkající se metod snižování hluku v konstrukci osobních vozidel. V úvodu se práce zaměřuje na akustiku a vliv hluku na člověka. Dále se zaměřuje na způsob vytvoření ...