Now showing items 224-243 of 533

 • Napěťová, deformační a pevnostní analýza přední nápravy lehokola 

  Valenda, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení napjatosti a bezpečnosti přední nápravy lehokola pomocí přístupu prosté pružnosti. Výpočet je omezen na tři varianty, které se liší způsobem zatížení rámu. Jako výpočtový model ...
 • Napjatostně deformační analýza jamky a dříku totální náhrady trapéziometakarpálního kloubu 

  Svojanovský, Tomáš
  Centrem pozornosti bakalářské práce je napjatostně deformační analýza totální náhrady trapéziometakarpálního skloubení. První část práce tvoří medicínská podstata věci, a to z anatomického i patologického hlediska. Pojítko ...
 • Navigační vedení letu v oblasti Afriky 

  Míček, Petr
  Cílem této bakalářské práce, je provést navigační rozbor vedení letu nad odlehlými oblastmi Afriky. Prácí je rozdělena do tří hlavních kapitol. První část se věnuje navigačnímu pokrytí ve vnitrozemí Afriky. Druhá část je ...
 • Námraza jako nebezpečný jev v letectví 

  Drška, Martin
  Cieľom bakalárskej práce je popísať vznik námrazy a jej nebezpečenstvo v letectve. Práca obsahuje viacero častí, ktoré popisujú podmienky vzniku námrazy, jednotlivé druhy námrazy a metódy jej merania. Taktiež sa tu popisujú ...
 • Nápravy moderních nákladních automobilů 

  Vávra, Radek
  Hlavním cílem této práce je přiblížit směr vývoje náprav moderních nákladních automobilů. Jsou zde uvedeny nejmodernější nápravy nejznámějších značek nákladních vozidel. U jednotlivých typů náprav je uvedena její konstrukce, ...
 • Nástroje pro smykové tlačení 

  Kantor, Miroslav
  Problematikou předkládané práce jsou nástroje pro technologii smykového tlačení. Práce obsahuje také obecný popis principů smykového tlačení, jeho rozdělení a využití. Dále je tu zmínka o strojích používaných pro smykové ...
 • Návrh a optimalizace piezoaktuátorů 

  Jajtner, Jan
  Bakalářská práce se věnuje návrhu, vývoji a optimalizaci lineárního piezoaktuátoru typu impact-drive určeného k aplikaci v rastrovacím tunelovacím mikroskopu kde bude pracovat jako mechanický manipulátor měřící jehly, ...
 • Návrh a realizace řízení robotu TeachRobot 

  Dohnal, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením modelu průmyslového manipulátoru pomocí mikrokontroléru. První část práce se věnuje teoretickému základu. Druhá část práce se zabývá popisem modelu TeachRobot. Třetí část práce ...
 • Návrh a testování algoritmů pro regulaci relativní vlhkosti v komoře mikroskopu AFM 

  Nezval, David
  Tato bakalářská práce se zabývá regulací relativní vlhkosti v komoře mikroskopu AFM. K automatické regulaci jsou využity regulátory na principech PID regulace s konstantními koeficienty, samočinně nastavující PID regulace ...
 • Návrh atomárního zdroje uhlíku pro přípravu grafenových vrstev v podmínkách UHV 

  Horáček, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem atomárního zdroje uhlíku pro přípravu grafenových vrstev v podmínkách ultravysokého vakua. V první části práce je stručně popsána problematika tvorby epitaxních vrstev, teorie ...
 • Návrh elektrického podvěsného kladkostroje nosnosti 250 kg 

  Otevřel, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem elektrického podvěsného kladkostroje. Zvolením elektrického pohonu zdvihu, ručního pojezdu a lanového zdvihového mechanismu se dosáhne jednoduché konstrukce pro snadnou výrobu. V této ...
 • Návrh hydraulického upevnění hořáku. 

  Princ, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením uchycení a řízení plynového hořáku. První část je věnována obecnému pojednání o výrobě umělého kameniva a jeho použití. Další části jsou věnovány možnostem hlídání hladiny ...
 • Návrh jednodeskového řídicího systému pro model vozidla pohybujícího se v autonomním konvoji 

  Čermák, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídícího systému pro pohyb vozidla v autonomním konvoji. Navrhnutý systém je založen na platformě BeagleBoard-xM. Jediná vstupní periferie je USB kamera a řídící požadavky jsou ...
 • Návrh jednoduché MIDI sítě 

  Lečbych, Jakub
  Obsahem bakalářské práce je porovnání výhod a nevýhod digitálního zpracování zvuku. Práce se zabývá jednak generováním signálu, editací, záznamem a masteringem. Na problematiku pohlíží očima zvukaře, nikoli umělce. Obsahuje ...
 • Návrh koncepce elektromagnetického tlumiče 

  Sirota, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá problematikou elektromagnetických tlmičov a ich návrhu. Porovnáva niekoľko rôznych technických riešení. Je spracovaná základná štruktúra tlmiča a prvotný návrh jednotlivých parametrov vychádzajúci z ...
 • Návrh konstrukce a technologie výroby formy pro přesné lití 

  Kopcík, Daniel
  Teoretická časť tejto práce popisuje základné charakteristiky technológie presného odlievania metódou vytaviteľného modelu. Popisuje jednotlivé fázy procesu odlievania od zadania súčiastky až po odliatie modelu s hlavným ...
 • Návrh konstrukce výukové pomůcky pro měření smykového tření 

  Hazda, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem výukové pomůcky pro měření a záznam třecí síly a součinitelů smykového tření. Úvodní část práce je věnována souhrnu základních informací týkajících se problematiky tření ...
 • Návrh mechanické konstrukce zkušebního stolu pro elektrickou brzdu 

  Lacko, Peter
  Táto práca sa zaoberá návrhom mechanickej konštrukcie skúšobného stolu pre elektrickú brzdu. Súčasťou práce je výrobná dokumentácia a 3D model testovacieho stolu osadeného príslušenstvom.
 • Návrh mechatronické soustavy s elektromagnetickým tlumením pro prezentaci kmitání 

  Borek, Dušan
  Tato práce se zabývá návrhem a sestrojením mechatronické soustavy s elektromagnetickým tlumičem pro tlumení oscilátoru s jedním stupněm volnosti. Výsledná soustava by měla názorně prezentovat okamžité účinky buzení a tlumení ...
 • Návrh metody detekce vzájemné polohy vozidel v autonomním konvoji 

  Krysl, Jakub
  Tato práce se zabývá metodami řízení autonomních vozidel v konvoji a testováním vybrané metody tohoto řízení na reálném modelu v měřítku 1:10. Jako platforma pro testování metod detekce vedoucího vozidla slouží BeagleBoard xM.