Now showing items 295-314 of 533

 • Palivová čerpadla v raketách 

  Kalina, Adam
  Tato bakalářská práce pojednává o používaných čerpadlech v raketové technice, jejich provozních parametrech a obecné geometrii. Zvláštní pozornost je věnována inducerům, jejich vlivu na kavitaci v čerpadlech a přehled ...
 • Palivové systémy zážehových motorů 

  Faiman, Jiří
  Cílem této práce je vytvořit přehled palivových systémů používaných u moderních zážehových motorů a popsání základních komponent těchto systémů. Dále bude popsána funkce jednotlivých těchto komponent a režimy provozu ...
 • Parametry lomové mechaniky 

  Oplt, Tomáš
  Práce má rešeršní charakter a je zaměřena na popis nejvýznamnějších parametrů lomové mechaniky, potřebných k definování napěťového pole v okolí čela trhliny. První a nejobsáhlejší část je rozdělena na dvě podčásti, kde ...
 • Parní stroj 

  Flimel, Lukáš
  Práce je zaměřená na pístové parní motory. V první částí práce je pojednáno o historii vzniku, vývoji, užívaných koncepcích, regulaci a praktickém využití pístových parních motorů. Druhá část práce je zaměřena na termomechanický ...
 • Parní turbiny 

  Klíma, Petr
  Cílem této bakalářské práce je popsat vývoj parních turbín, základní části parní turbíny a její typy. V teoretické části je popsána historie parní turbíny ve světě a České republice, dále princip parní turbíny, popis ...
 • Paroplynový cyklus 

  Tóth, Richard
  Záverečná práca „Paroplynový cyklus“ popisuje tento cyklus z technického hladiska a následne jeho uplatnenie z ekonomického hladiska. V úvode práce je popísaný princíp fungovania paroplynovej elektrárne a potom aplikácia ...
 • Pásový dopravník 

  Kvita, Josef
  Cílem bakalářské práce je návrh pásového dopravníku pro přepravu štěrku s dopravním výkonem 60 t.h-1, výškovým rozdílem 3 m a vzdáleností mezi osami bubnů 10 m. Tato práce obsahuje také popis základních částí pásového ...
 • Pásový dopravník 

  Gelnar, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení pásového dopravníku na drcený vápenec.V úvodu jsou stručně shrnuty základní díly a koncepce řešení pásových dopravníků. V práci je proveden výpočet dle normy ČSN ISO 5048. ...
 • Pásový dopravník pro křemenný písek 

  Holomek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravník pro dopravu křemenného písku. Cílem bakalářské práce je návrh pásového dopravníku a výpočet pásového dopravníku podle zadaných hodnot. Dopravní výkon 85 000 kgh-1, ...
 • Pásový dopravník pro potravinářské zrno 

  Tůma, Martin
  Cílem této bakalářské práce je provést konstrukční řešení šikmého pásového dopravníku pro dopravu potravinářského zrna s dopravním výkonem 95 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 28 m a výškovým rozdílem 7 m. Práce ...
 • Pásový dopravník pro potravinářské zrno 

  Tláskal, Jan
  Cílem této bakalářské práce je provést konstrukční řešení šikmého pásového dopravníku pro dopravu potravinářského zrna s dopravním výkonem 85 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 23 metrů a výškovým rozdílem 5 metrů. ...
 • Pásový dopravník pro slévárenský písek 

  Drápalík, Martin
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout pásový dopravník pro slévárenský písek dle zadaných parametrů. Úvod je zaměřen na popis a rozdělení pásových dopravníků a na vlastnosti slévárenského písku. Hlavními částmi práce ...
 • Pásový dopravník s kluznou deskou 

  Hofbrucker, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je návrh vkládacího pásového dopravníku, který je součástí stroje na štípání palivového dřeva. Práce se zabývá koncepcí navrženého řešení, volbou konstrukčních částí dopravníku, výpočtem dopravníku ...
 • Pásový dopravník s velkým sklonem 

  Pavelka, Radim
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukčním řešení pásového dopravníku s velkým sklonem, který je součástí stroje na štípání palivového dřeva. Parametry dopravníku rozteč bubnů 3 metry a rychlost dopravního pásu 1,5 ...
 • Pěchovací zkoušky 

  Chludil, Petr
  Pěchovací, nebo-li tlakové zkoušky se ve strojírenské praxi využívají k zjišťování vlivu tlakového zatížení na vlastnostech materiálu. Zjišťují hodnoty deformačních odporů a tvařitelností zkoušených materiálů. Využitelnost ...
 • Píst zážehového motoru závodní verze Škoda 110 

  Gerák, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá závadou na pístu Metalex pro motor závodní Škody 110. Cílem práce je zjistit důvody závady pístu, zkontrolovat nejvíce namáhané části pevnostním výpočtem a navrhnout případné konstrukční ...
 • Plastické hmoty a jejich zpracování 

  Kopečný, Aleš
  V bakalářské práci jsou shrnuty základní empirické poznatky o možnostech zpracování plastických materiálů. Dále jsou uvedeny rozbory charakteru materiálů plastických hmot a rozbor využití těchto hmot ve strojírenském ...
 • Plošinové zdvižné čelo určené pro montáž na nákladní automobil 

  Závodník, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem funkční konstrukce modulárního prototypu hydraulického zdvižného čela určeného pro montáž na nákladní automobil. Práce obsahuje jeden návrh konstrukce, který byl pouze pevnostně ...
 • Počítačové hry s technologií Unreal Engine 

  Hamal, Jakub
  Obsahem této práce je seznámení a popis technologie Unreal Engine 3. Jedná se o technologii, která je využívána k vytváření her a aplikací pro různé platformy. Tato práce se zabývá tvorbou her pro PC. V první části práce ...
 • Poháněná horizontální válečková dráha pro skladovou dopravu 

  Novák, Adam
  Tato bakalářské práce se zabývá návrhem poháněné horizontální válečkové dráhy pro skladovou dopravu, která bude dopravovat kovový materiál v rámci skladové a paletizační přepravy. Cílem práce je funkční výpočet tratě, ...