Now showing items 457-476 of 533

 • Upínání a otáčení horního kovadla kovacího lisu CKV 

  Horák, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem mechanismu upínání a otáčení horního kovadla kovacího lisu CKV. Byl navrhnut mechanismus upínání na základě používaných řešení na podobných kovacích lisech a mechanismus otáčení. Byla řešena ...
 • Usazování částic v modelu lidských plic 

  Jakuš, Matúš
  Zmyslom bakalárskej práce bolo vypracovať rešerš metód merania usadzovania častíc v ľudských dýchacích cestách. Práca tiež obsahuje experiment s poréznymi časticami, ktorý bol následne vyhodnotený fázovo-kontrastnou ...
 • Údržba leteckých turbínových motorů 

  Drápal, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou údržby leteckých turbínových motorů. V první části je čtenář seznámen s historickými souvislostmi, principem funkce a s jednotlivými typy turbínových motorů. Druhá část se ...
 • Úhlové kyvadlové nápravy osobních vozidel 

  Svačina, Roman
  Bakalářská práce obsahuje rozbor kinematiky úhlové kyvadlové nápravy a její vliv na jízdní vlastnosti. Dále se práce zabývá konstrukcí této nápravy. Je zpracován přehled vybraných konstrukčních řešení s popisem. Poslední ...
 • Úprava pohonů natáčení kol experimentálního robotu Car4 

  Vespalec, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a konstrukcí mechanismu natáčení kol u experimentálního vozidla Car4. Během této práce se seznámíme s výpočtem zatížení nápravy vozidla, se součástmi a systémy umožňující realizovat ...
 • Úprava zaměřovací kamery pro dálkovou laserovou spektroskopii 

  Klempa, Tomáš
  Bakaláská práce se zabývá úpravou zamovací kamery pro dálkovou laserovou spektroskopii. Zamovací kamera bude použita na jednotce dálkové laserové spektroskopie sloužící pro zkoumání vlastností dálkové laserové spektroskopie ...
 • Variabilní ventilové rozvody 

  Věříš, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na variabilní ventilové rozvody a jejich vliv především na zážehové motory. Popisuje princip jejich funkce, vzájemné porovnání, stručnou historii a pohled na možný budoucí vývoj. Součástí ...
 • Velikost částic tuhých popelovin 

  Lochman, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá možnými způsoby analýzy velikosti tuhých částic popelovin a jejich vlivem na prostředí. První polovina práce je věnována spalování, vzniku popela a palivům, které jsou běžně užívány pro ...
 • Vertikální soustružnické stroje 

  Holub, Vojtěch
  První část této bakalářské práce se zabývá dělením vertikálních soustružnických strojů a jejich popisem. Dále pak se zde nachází pojednání o hlavních výrobcích těchto strojů a jejich produkci. Práce je zaměřena především ...
 • Vibroizolační plošina pro kosmonautiku 

  Švábík, Roman
  Bakalářská práce se zabývá návrhem testovacího standu sloužícího převážně k testování vibroizolačních vlastností vibroizolační plošiny kosmického nosiče. Práce obsahuje stručný přehled vibroizolačních systémů, konstrukční ...
 • Vidlicové osmiválcové motory BMW 

  Domský, Viktor
  Práce je zaměřená na vývoj vidlicových osmiválcových motorů společnosti BMW, vyráběných pro sériové, sportovní i závodní vozy. V první části je historie značky BMW a vliv sou-časné legislativy, technika motorů a jejich ...
 • Virtuální prototyp elektrických strojů v ADAMS 

  Lysák, Jan
  Práce se zabývá metodikou mechatronického návrhu systémů za použití virtuálních prototypů. Virtuální prototyp obsahuje počítačový simulační model, který svým chováním reprezentuje fyzický prototyp soustavy. Tento přístup ...
 • Vliv stočení oběžného kola čerpadla, změna Q-Y charakteristiky 

  Hyriak, Maroš
  Cieľom bakalárskej práce je zoznámenie sa so základnými vlastnosťami správania sa odstredivého čerpadla pri zmene geometrie výstupnej časti obežného kolesa. Na základe teórie prúdenia kvapaliny na výstupe z obežného kolesa, ...
 • Vliv zateplení na spotřebu tepla 

  Gregor, Jiří
  Smyslem a účelem předkládané bakalářské práce je fakticky posoudit a objektivně vyhodnotit energetickou bilanci objektu v časové ose před a po realizaci zateplení. Zhodnotit, zda zateplení je perspektivní a především ...
 • Vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná dehydratací 

  Šebesta, Pavel
  Ekologický tlak na slévárenství přiměl výrobce k vývoji nových organických a anorganických pojiv. Jednou z možností jsou vodou rozpustná pojiva vytvrditelná dehydratací. Kromě pevnostních vlastností a regenerovatelnosti ...
 • Vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná ohřevem 

  Černohous, Jiří
  V poslední době se začínají používat ve slévárnách na výrobu forem a jader vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná ohřevem. Jedná se o ekologická pojiva, která neškodí životnímu prostředí.
 • Vozidla na alternativní pohon LPG 

  Magdolen, Michal
  Obsahom bakalárskej práce je prehľad posledného vývoja v oblasti alternatívnych pohonov na LPG. Práca sa zaoberá zložením a charakteristickými vlastnosťami LPG, prehľadom a popisom funkcií komponentov LPG, prestavbami ...
 • Vyprošťovací lanový naviják pro mobilní stroje 

  Tichý, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá návrhem lanového navijáku pro mobilní stroje s maximální tažnou silou 20000 N. Práce je složena z technické zprávy a výkresové dokumentace. Technická zpráva obsahuje rešeršní část současných ...
 • Vyrobení prototypu součásti metodou rapid prototyping 

  Kočárek, Karel
  V rámci této práce je řešena fáze výroby prototypu v průběhu vývoje redukčního členu pro ovládání průtoku plynu, který se nachází v plynovém kotli za ventilem. Práce je zaměřena na aditivní výrobu prototypu. Jsou zde popsány ...
 • Vyrovnání dat a detekce chyb v měření 

  Nováček, Adam
  V průmyslových a energetických zařízeních je využíváno provozních data k řízení provozu a jeho optimalizaci. Data poskytnuté měřením, jsou ale zatíženy chybami plynoucími z nejistoty měření (nepřesnosti měřících přístrojů). ...