Now showing items 463-482 of 533

 • Variabilní ventilové rozvody 

  Věříš, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na variabilní ventilové rozvody a jejich vliv především na zážehové motory. Popisuje princip jejich funkce, vzájemné porovnání, stručnou historii a pohled na možný budoucí vývoj. Součástí ...
 • Velikost částic tuhých popelovin 

  Lochman, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá možnými způsoby analýzy velikosti tuhých částic popelovin a jejich vlivem na prostředí. První polovina práce je věnována spalování, vzniku popela a palivům, které jsou běžně užívány pro ...
 • Vertikální soustružnické stroje 

  Holub, Vojtěch
  První část této bakalářské práce se zabývá dělením vertikálních soustružnických strojů a jejich popisem. Dále pak se zde nachází pojednání o hlavních výrobcích těchto strojů a jejich produkci. Práce je zaměřena především ...
 • Vibroizolační plošina pro kosmonautiku 

  Švábík, Roman
  Bakalářská práce se zabývá návrhem testovacího standu sloužícího převážně k testování vibroizolačních vlastností vibroizolační plošiny kosmického nosiče. Práce obsahuje stručný přehled vibroizolačních systémů, konstrukční ...
 • Vidlicové osmiválcové motory BMW 

  Domský, Viktor
  Práce je zaměřená na vývoj vidlicových osmiválcových motorů společnosti BMW, vyráběných pro sériové, sportovní i závodní vozy. V první části je historie značky BMW a vliv sou-časné legislativy, technika motorů a jejich ...
 • Virtuální prototyp elektrických strojů v ADAMS 

  Lysák, Jan
  Práce se zabývá metodikou mechatronického návrhu systémů za použití virtuálních prototypů. Virtuální prototyp obsahuje počítačový simulační model, který svým chováním reprezentuje fyzický prototyp soustavy. Tento přístup ...
 • Vliv stočení oběžného kola čerpadla, změna Q-Y charakteristiky 

  Hyriak, Maroš
  Cieľom bakalárskej práce je zoznámenie sa so základnými vlastnosťami správania sa odstredivého čerpadla pri zmene geometrie výstupnej časti obežného kolesa. Na základe teórie prúdenia kvapaliny na výstupe z obežného kolesa, ...
 • Vliv zateplení na spotřebu tepla 

  Gregor, Jiří
  Smyslem a účelem předkládané bakalářské práce je fakticky posoudit a objektivně vyhodnotit energetickou bilanci objektu v časové ose před a po realizaci zateplení. Zhodnotit, zda zateplení je perspektivní a především ...
 • Vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná dehydratací 

  Šebesta, Pavel
  Ekologický tlak na slévárenství přiměl výrobce k vývoji nových organických a anorganických pojiv. Jednou z možností jsou vodou rozpustná pojiva vytvrditelná dehydratací. Kromě pevnostních vlastností a regenerovatelnosti ...
 • Vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná ohřevem 

  Černohous, Jiří
  V poslední době se začínají používat ve slévárnách na výrobu forem a jader vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná ohřevem. Jedná se o ekologická pojiva, která neškodí životnímu prostředí.
 • Vozidla na alternativní pohon LPG 

  Magdolen, Michal
  Obsahom bakalárskej práce je prehľad posledného vývoja v oblasti alternatívnych pohonov na LPG. Práca sa zaoberá zložením a charakteristickými vlastnosťami LPG, prehľadom a popisom funkcií komponentov LPG, prestavbami ...
 • Vyprošťovací lanový naviják pro mobilní stroje 

  Tichý, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá návrhem lanového navijáku pro mobilní stroje s maximální tažnou silou 20000 N. Práce je složena z technické zprávy a výkresové dokumentace. Technická zpráva obsahuje rešeršní část současných ...
 • Vyrobení prototypu součásti metodou rapid prototyping 

  Kočárek, Karel
  V rámci této práce je řešena fáze výroby prototypu v průběhu vývoje redukčního členu pro ovládání průtoku plynu, který se nachází v plynovém kotli za ventilem. Práce je zaměřena na aditivní výrobu prototypu. Jsou zde popsány ...
 • Vyrovnání dat a detekce chyb v měření 

  Nováček, Adam
  V průmyslových a energetických zařízeních je využíváno provozních data k řízení provozu a jeho optimalizaci. Data poskytnuté měřením, jsou ale zatíženy chybami plynoucími z nejistoty měření (nepřesnosti měřících přístrojů). ...
 • Vysokorychlostní letecká doprava 

  Kincová, Daniela
  Tato bakalářská práce podává ucelený přehled o vysokorychlostní letecké dopravě, která byla a pravděpodobně i bude nezanedbatelnou součástí letecké osobní přepravy. Pozornost je věnována problematice létání vysokými ...
 • Vytápění a ohřev TUV pomocí tepelných čerpadel 

  Valášek, Martin
  Bakalářská práce se věnuje popisu vytápění a ohřevu teplé užitkové vody (TUV) v rodinných domech pomocí základních technických prostředků a navrhuje pro konkrétní objekt různé typy tepelných čerpadel, které mezi sebou ...
 • Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů 

  Jankola, Mario
  Práce se zabývá vytápěním a větráním nízkoenergetických a pasivních budov. V úvodních kapitolách jsou popsány a vysvětleny základní principy těchto staveb a základní systémy vzduchotechniky. Hlavní část práce obsahuje ...
 • Vytápění nízkoenergetických domů 

  Poláčik, Ján
  Domy s nízkou potrebou energie na vykurovanie sa stávajú čoraz viac bežnými. Táto práca popisuje možnosti a jednotlivé spôsoby vykurovania nízkoenergetických domov. Ďalej sa venuje konkrétnym zdrojom energie, ich dostupnosti ...
 • Vytvoření zjednodušeného CAD modelu motoru s využitím reverzního inženýrství 

  Koten, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením zjednodušeného CAD modelu motoru pomocí 3D digitalizace za účelem zástavby do automobilu s trubkovým rámem. V první části je popsána problematika reverzního inženýrství, druhá ...
 • Využití aktivního uhlí v procesu čištění spalin 

  Navrátil, Petr
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou čištění spalin od polutantů a to hlavně pomocí metod využívajících adsorbci na aktivní uhlí. Je zde zpracován úvod do problematiky zahrnující ochranu životního ...