Now showing items 522-533 of 533

 • Základy pohybu vesmírných těles 

  Bahník, Michal
  Tato bakalářská práce je přehledovým textem, který se zabývá problematikou pohybu vesmírných těles. Je rozebírán problém jednoho, dvou a tří těles. U prvních dvou úloh odvodíme analytický tvar trajektorie pohybu. Z čehož ...
 • Zápěstní polohovací ortéza 

  Molinari, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zápěstní polohovatelné ortézy s využitím metody Rapid Prototyping. První část je věnována základnímu principu metody Rapid Prototyping a popisu vybraných aditivních technologií. ...
 • Zápustkové kování pastorku 

  Cvrček, Jan
  Závěrečný projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia v oboru Strojírenská technologie posuzuje návrh výroby pastorku metodou zápustkového kování. Pastorek je vyráběn z legované konstrukční oceli 14 220 (1.7131). ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Juda, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu jeřábové kočky o nosnosti 16 000 kg. Práce obsahuje výpočty základních parametrů zdvihu (průměr lana, průměry kladek, celkové rozměry lanového bubnu, návrh elektromotoru, ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Julínek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem základních parametrů zdvihového mechanismu jeřábové kočky pro břemena o maximální hmotnosti 16 000 kg. V práci se navrhuje průměr lan, rozměry lanového bubnu, rozměry kladek, ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábu 8 t 

  Marek, Vlastimil
  Náplní této bakalářské práce je návrh zdvihového mechanismu dílenského mostového jeřábu o nosnosti 8 000 kg. Práce obsahuje rešerši v současnosti vyráběných jeřábových koček, podrobný výpočet zdvihového mechanismu a dále ...
 • Zdvihový mechanismus mostového jeřábu 

  Vydra, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu mostového jeřábu s nosností 12 500 kg. V úvodní části práce je uvedena kritická rešerše rozdílných koncepcí, jejíž výstupem je vzájemné porovnání a výběr vhodného koncepčního ...
 • Zefektivnění technologie výroby transportních silážních nádob 

  Ondrůj, Marek
  Tato práce se zaměřuje na výrobu transportního sila (zásobníku) ve společnosti STAVECO Morava spol. s r.o. Vysvětluje základní charakteristiky zásobníků a detailněji přibližuje transportní sila (zásobníky). V další části ...
 • Zhodnocení rozdílů mezi JAR-FCL a PART-FCL v oblasti pilotních licencí 

  Poloch, Gabriel
  Tato závěrečná bakalářská práce v úvodní části mapuje historii letectví po právní stránce předpisů. Představuje předpisy JAR-FCL, které jsou do této chvíle platné. Dále představuje předpis Part-FCL, jenž je součásti nařízení ...
 • Zpracování podkladů pro návrh objemových a plošných struktur 

  Bednár, Peter
  Tato bakalářská práce je zaměřena na strukturované díly a jejich využití. Poskytuje stručný přehled o výzkumech, výhodách a nevýhodách nejen strukturovaných dílů, ale i aditivní výroby obecně. Dále popisuje základní principy ...
 • Způsoby upínání nástrojů a obrobků 

  Kamenická, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá upínáním nástrojů a obrobků ve strojírenské praxi. Přináší přehled o možnostech jejich upínání při třískovém obrábění. Pro konkrétní obráběcí operace jsou postupně představovány jednotlivé ...
 • Způsoby zvyšování výkonu vznětových a zážehových motorů 

  Freisleben, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na přeplňování a jeho vliv na zážehové a vznětové motory. Popisuje rozdílné způsoby přeplňování. U těchto způsobů přeplňování uvádí jejich výhody i nevýhody. U nejpoužívanějších způsobů přeplňování ...