Show simple item record

Stereometric LED display

dc.contributor.advisorBohrn, Mareksk
dc.contributor.authorKováč, Michalsk
dc.date.accessioned2018-10-21T17:48:03Z
dc.date.available2018-10-21T17:48:03Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKOVÁČ, M. Prostorový LED zobrazovač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other66872cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26965
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá návrhom priestorového zobrazovača tvoreného sieťou RGB LED usporiadaných do matice 8x8x8. Práca rozoberá možnosti usporiadania diód vzhľadom k minimalizácii počtu vývodov ako aj výrobu navrhnutej siete. Zariadenie je ovládané pomocou obvodu FPGA na vývojovej doske Spartan-3 Starter Kit a v práci je popísaný obslužný obvod. Informácie o zobrazovanom texte a animáciach sú do obvodu prenášané z počítača pomocou rozhrania USB. Zobrazovač tvoria okrem Spartan-3 Starter Kit dve pripojené dosky, o ktorých návrhu práca taktiež pojednáva. Prvá predstavuje samotný priestorový zobrazovač s potrebnými komponentmi a druhá obstaráva komunikáciu s počítačom.sk
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the design of stereometric display made of the mesh of RGB LED arranged to the matrix of 8x8x8. The thesis copes with the options of diodes’ arrangement according to minimization of number of leads as well as building process of desired mesh. The device is controlled by FPGA circuit on the development board Spartan-3 Starter Kit and control circuit is described in the thesis. The information about displayed text and animations are transmitted into the circuit from computer through USB interface. The display is created, apart from Spartan-3 Starter Kit, by two connected boards which design is also described in the thesis. The first one presents the stereometric display itself with essentials components and the second one provides communication with the computer.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject3D displejsk
dc.subjectLEDsk
dc.subjectFPGAsk
dc.subjectSpartan-3 Starter Kitsk
dc.subjectVHDLsk
dc.subjectUSBsk
dc.subject3D displayen
dc.subjectLEDen
dc.subjectFPGAen
dc.subjectSpartan-3 Starter Kiten
dc.subjectVHDLen
dc.subjectUSBen
dc.titleProstorový LED zobrazovačsk
dc.title.alternativeStereometric LED displayen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2013-06-20-06:27:46cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid66872en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:56:40en
sync.item.modts2021.11.08 13:11:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMacháň, Ladislavsk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (předseda) Ing. Michal Pavlík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špinka (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s řešením své bakalářské práce a odpověděl na tyto otázky: Neobjevují se vlivem výrobní tolerance diod LED v matici rozdíly v intenzitě svitu jednotlivých barevných složek? Jakým způsobem by bylo možné případné rozdíly kompenzovat? Jakým způsobem byste změnil konstrukci přístroje v případě hromadné výroby? Bylo by možné prostorovou matici LED vyrábět jednodušším způsobem? Co by se stalo při seknování vrstev u LED které nemají svítit?. Pozoroval jste nějaké rozdily ve skenování?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record