Show simple item record

Knowledge management.

dc.contributor.advisorNěmeček, Petrcs
dc.contributor.authorBačík, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:54Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:54Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationBAČÍK, P. Znalostní management [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other29047cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2697
dc.description.abstractSvou disertační práci jsem zaměřil na oblast znalostního managementu a jeho úrovně v českých firmách. Jde o velmi aktuální problematiku. Celosvětově roste zájem o znalosti, jejich řízení a využívání co největším počtem zaměstnanců. Hlavním cílem mé disertační práce je zjistit úroveň znalostního managementu v českých firmách a doporučit postupy, které pomohou eliminovat nejčastější chyby v řízení znalostí. Úvodem své disertační práce uvádím základní definice pojmů z oblasti znalostního managementu data, informace a znalosti, dále vymezuji nejdůležitější faktory, které ovlivňují řízení znalostí. Ve druhé kapitole jsem se zaměřil na zjištění aktuálního stavu znalostního managementu, zejména pak moderní přístupy k řízení znalostí, členění znalostí podle různých autorů a uvádím zde styly znalostního managementu. Třetí kapitola je zaměřena na moderní trendy lidských zdrojů a vliv struktury podniku na znalostní management. Ve čtvrté kapitole popisuji způsoby vzniku znalostí a činnosti, které je nutné znát, než zavedeme znalostní management. Pátá kapitola je zaměřena na aktuální vývoj informačních systémů a produktů podporujících znalostní management. Závěrem je vyhodnocený dotazníkový průzkum a uvedena doporučení k řešené problematice. Jedná se o návrh, jak postupovat v oblastech řízení lidských zdrojů a investování do IT ve firmách, kde hodláme zavádět nebo již máme zavedený znalostní management. V této části disertační práce uvádím přínosy v oblasti vědy, praxe a pedagogického postupu.cs
dc.description.abstractMy thesis is focused on knowledge management and its quality in Czech companies. The issue is one of the most current and very important topic since the interest in knowledge and namely in its management and utilisation by as large as possible number of employees has been rapidly growing worldwide. The main objective of my thesis is to evaluate the level of knowledge management in Czech companies and suggest procedures leading to elimination of most frequent errors therein. The introduction of my thesis provides basic definitions from the field of knowledge management, namely data, information and knowledge, and gives definitions of most important factors that influence knowledge management. Chapter two surveys the current state of knowledge management, namely modern approaches towards knowledge management, classification of knowledge suggested by various authors and different styles of knowledge management. Chapter three is focused on modern trends in human resources and influence of the company’s structure upon knowledge management. Chapter four contains description of ways of origin of knowledge followed by activities necessary to know prior to introduction of knowledge management. Chapter five gives a survey of current development in information systems and products supporting knowledge management. The final part of my thesis presents an assessed questionnaire survey and gives recommendations to the discussed issue. Included are suggested procedures how to proceed and act in human resources management and IT investments in companies intending to introduce knowledge management. In addition, this chapter gives examples of contributions from science, practice and pedagogic procedures.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectznalostní managementcs
dc.subjectdatacs
dc.subjectinformacecs
dc.subjectznalostics
dc.subjectexplicitní znalostics
dc.subjecttacitní znalostics
dc.subjectknowledge managementen
dc.subjectdataen
dc.subjectinformationen
dc.subjectknowledgeen
dc.subjectexplicit knowledgeen
dc.subjecttacit knowledgeen
dc.titleZnalostní managementcs
dc.title.alternativeKnowledge management.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-04-25cs
dcterms.modified2008-04-28-11:37:09cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid29047en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:42:03en
sync.item.modts2020.03.31 20:10:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record